Scroll Top
kalkulator obliczenie

CEDROB S.A. podpisała umowę współdziałania z KAS
Fot. Michal Jarmoluk z Pixabay

CEDROB S.A. podpisała umowę współdziałania z KAS
Fot. Michal Jarmoluk z Pixabay

CEDROB S.A. z umową współdziałania z KAS

Ministerstwo Finansów informuje o zawarciu ósmej umowy w ramach Programu Współdziałania.

Ministerstwo Finansów informuje:

28 marca 2023 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej podpisał umowę o współdziałaniu z CEDROB S.A. Jest to ósma tego typu umowa zawarta przez szefa KAS z biznesem. Resort finansów planuje dalszy rozwój współpracy z dużymi podmiotami i wspólnie z Komisją Europejską pracuje nad ewaluacją pilotażu Programu Współdziałania.

– Program Współdziałania to partnerstwo oparte na dialogu i nowoczesna obsługa podatnika, to jednocześnie odpowiedzialny krok w przyszłość. Dziś kolejny podatnik – CEDROB S.A. – zdecydował się na ten krok i inwestycję w Polskę – podkreśla sekretarz stanu w MF, szef KAS mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk.

Program Współdziałania

Program Współdziałania stanowi nową formę ścisłej i stałej współpracy pomiędzy podatnikiem oraz szefem KAS, opartą na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i transparentności. Jej celem jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego, przy aktywnym wsparciu szefa KAS.

Współpraca w ramach Programu ma zapewnić prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych w bieżąco składanych deklaracjach, z jednoczesnym ograniczaniem kontroli u podatników. Program skierowany jest do podmiotów gospodarczych osiągających przychody powyżej 50 mln euro.

W ramach Programu, KAS dopasowuje obsługę do danego podatnika. Dostosowuje też poziom nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do wdrożonych przez niego środków nadzoru nad wewnętrznymi procesami, w tym nadzoru nad kwestiami podatkowymi.

W programie podatnik zasadniczo sam przeprowadza kontrolę swoich rozliczeń, a administracja skarbowa nadzoruje mechanizmy kontroli wewnętrznej u podatnika. Taki model współpracy został wdrożony w kilkudziesięciu krajach, m.in. w Holandii, Hiszpanii, Francji, Austrii, USA, Australii.

Rozwój Programu

Ministerstwo Finansów wspólnie z Komisją Europejską realizuje projekt, którego celem jest przeprowadzenie profesjonalnej ewaluacji pilotażu Programu Współdziałania. W ramach tego projektu zostało m. in. przeprowadzone badanie na temat współpracy KAS z dużymi podmiotami, w którym wzięli udział przedstawiciele strategicznych podmiotów mających przychody powyżej 50 mln euro

 

Źródło informacji: MF; PAP MediaRoom

Czytaj też:

KGS SA przystąpiła do Programu Współdziałania z KAS

Posty powiązane

error: Content is protected !!