Scroll Top
banknoty euro

Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Ceny gruntów rolnych i czynsze dzierżawne w UE: ogromne kontrasty

Rolnik albo jest właścicielem gruntu wykorzystywanego do celów rolniczych, albo dzierżawi grunty rolne i co roku płaci właścicielowi gruntu określoną kwotę.

Te ceny i czynsze różnią się znacznie pomiędzy krajami UE i regionami z wielu różnych powodów, które obejmują między innymi czynniki krajowe (takie jak przepisy), czynniki regionalne (np. klimat i bliskość sieci) oraz lokalne czynniki produktywności (takie jak jakość gleby , nachylenie lub drenaż). Siły rynkowe podaży i popytu, w tym wpływ zasad własności zagranicznej, mogą również wpływać na cenę gruntów rolnych.

W 2022 r. średnia cena 1 hektara gruntów ornych w UE wyniosła 10 578 euro. Ta średnia cena była 45 razy wyższa niż średnia roczna cena dzierżawy wynosząca 233 euro za hektar.

Informacje te pochodzą z danych opublikowanych niedawno przez Eurostat.

 

Ceny gruntów ornych najniższe w Chorwacji

Wśród 21 krajów UE, dla których dostępne są dane dotyczące roku 2022, cena 1 hektara gruntów ornych wahała się od najniższej średniej wynoszącej 3 700 euro w Chorwacji do średnio 233 230 euro na Malcie. Dane dotyczące Malty odzwierciedlają ograniczoną dostępność gruntów rolnych i presję na alternatywne sposoby ich wykorzystania, co skutkuje wyższymi cenami niż w innych państwach członkowskich.

 

W trzech krajach UE występowały szczególnie duże regionalne zróżnicowania cen gruntów za 1 hektar gruntów ornych. W Holandii ceny wahały się od 66 051 euro we Fryzji do 150 644 euro we Flevoland, przy średniej krajowej wynoszącej 85 431 euro za hektar. W Grecji ceny wahały się od 6 290 euro w Dytiki Ellada do 84 820 euro w Attiki, przy średniej krajowej wynoszącej 13 571 euro za hektar. W Hiszpanii ceny wahały się od 4 906 euro w Estremadurze do 83 299 euro na Wyspach Kanaryjskich, przy średniej krajowej wynoszącej 10 263 euro za hektar.

Najtańszymi regionami, w których można kupić 1 hektar gruntów ornych w 2022 r., były Övre Norrland (średnio 2041 euro) i Mellersta Norrland (2437 euro) w Szwecji.

Prawie wszędzie w UE grunty orne droższe niż trwałe użytki zielone

Średnia cena 1 hektara gruntów ornych w UE była o około 2 200 euro wyższa niż średnia cena 1 hektara trwałych użytków zielonych w 2022 r. (8 393 euro). Grunty orne były droższe niż trwałe użytki zielone w prawie wszystkich krajach i regionach, z wyjątkiem Luksemburga i Wspólnoty Madrytu.

Trwałe użytki zielone były najtańsze w Bułgarii i wyniosły 1887 euro za hektar w 2022 r., czyli prawie czterokrotnie mniej niż równowartość 1 hektara gruntów ornych (7303 euro). Różnica między ceną trwałych użytków zielonych a gruntami ornymi była największa pod względem wskaźnikowym w regionie Voreio Aigaio w Grecji (około dwudziestokrotna różnica między 1 757 euro za hektar trwałych użytków zielonych a 36 435 euro za hektar gruntów ornych ). Pod względem wartości bezwzględnej była ona najszersza w Attiki (84 820 euro na hektar gruntów ornych i 25 000 euro na hektar trwałych użytków zielonych; różnica 59 820 euro na hektar).

Czynsze rolne najniższe na Słowacji

Podobnie jak w przypadku cen gruntów rolnych, istniały również znaczne różnice w dzierżawach gruntów pomiędzy krajami i regionami. W UE średnia cena dzierżawy gruntów ornych i/lub trwałych użytków zielonych wynosiła 199 EUR za hektar i wahała się od najniższej wynoszącej średnio 57 EUR za hektar na Słowacji do średnio 843 EUR za hektar w Holandii.

Średnie ceny dzierżawy jednego hektara gruntów w UE, w euro za hektar gruntów ornych i/lub trwałych użytków zielonych rocznie, 2022:

Wśród regionów UE dzierżawa 1 hektara gruntów rolnych była w 2022 r. najdroższa w holenderskim regionie Flevoland (1 764 euro za ha), następnie na Wyspach Kanaryjskich w Hiszpanii (1 136 euro za ha) i Attiki w Grecji (1 048 euro na ha).

Z kolei najniższe ceny dzierżawy były w Mellersta Norrland i Övre Norrland (po 24 euro za ha) w Szwecji, a następnie w Stredné Slovensko i Východné Slovensko (po 39 euro) na Słowacji. Głównym obszarem użytkowania gruntów rolnych w tych regionach są trwałe użytki zielone.

Wśród krajów UE, które zgłosiły szczegółowe ceny dzierżawy gruntów ornych i trwałych użytków zielonych, dzierżawa trwałych użytków zielonych była prawie zawsze tańsza niż dzierżawa gruntów ornych. Czynsz za 1 hektar trwałych użytków zielonych w 2022 r. wahał się od najniższego poziomu średnio 32 euro na Słowacji do średnio 354 euro w Irlandii, przy czym odpowiednie ceny dzierżawy gruntów ornych wynosiły średnio 77 i 510 euro za hektar.

Źródło informacji: Eurostat

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!