Scroll Top
banknot euro kłos Fot. Frauke Riether z Pixabay

Szczególnie gwałtowny spadek zaobserwowano w przypadku średnich cen zbóż, które spadły o 28%.
Fot. Frauke Riether z Pixabay

Szczególnie gwałtowny spadek zaobserwowano w przypadku średnich cen zbóż, które spadły o 28%.
Fot. Frauke Riether z Pixabay

Ceny produktów rolnych spadają w pierwszym kwartale 2024 r. prawie w całej UE

W I kwartale 2024 r. spadły ceny produktów rolnych w UE, zarówno w odniesieniu do produktów, jak i nakładów niezwiązanych z inwestycjami.

Średnia cena produkcji rolnej spadła w I kwartale 2024 r. o 6% w porównaniu z analogicznym kwartałem 2023 r. W tym samym okresie średnie ceny towarów i usług aktualnie wykorzystywanych w rolnictwie (nakłady niezwiązane z inwestycjami) spadły o 11 %.

Po okresie zakłóceń, kiedy nastąpił gwałtowny wzrost cen produktów rolnych w 2021 r. i pierwszych 3 kwartałach 2022 r., tempo wzrostu zwolniło, a następnie ceny zaczęły spadać. Ostatnie spadki produkcji rolnej i kosztów nakładów zmierzają w kierunku spokojniejszych poziomów sprzed zakłóceń.

 

Kształtowanie się wskaźników cen środków produkcji i produkcji rolnej w UE, zmiana procentowa w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego, I kw. 2021-I kw. 2024

 

Zmiany cen wielu produktów rolnych w pierwszym kwartale 2024 r. były zróżnicowane i kontrastowe. Szczególnie gwałtowny spadek zaobserwowano w przypadku średnich cen zbóż, które spadły o 28%. Ceny mleka spadły o 12%, jaj i roślin przemysłowych (oleistych, roślin białkowych, surowca tytoniowego, buraków cukrowych i innych) o 10%, a świeżych warzyw o 6% (w tym szczególnie gwałtowny spadek cen pomidorów o 33%).

Natomiast średnia cena ziemniaków wzrosła o 22%, a świeżych owoców o 20% (mimo gwałtownej obniżki cen cytryn i limonek o 44%), po części w odpowiedzi na przewidywany wpływ niekorzystnych warunków pogodowych na zebrane ilości.

Wśród nakładów niezwiązanych z inwestycjami najsilniejsze tempo spadku cen odnotowano w przypadku nawozów i polepszaczy gleby (-31%), pasz dla zwierząt (-16%) oraz energii i smarów (-12%).

 

Kwartalny spadek cen w większości krajów UE

Na poziomie krajowym większość krajów UE (21 z 25 posiadających dostępne dane) odnotowała spadek cen produkcji rolnej w I kwartale 2024 r. w porównaniu z analogicznym kwartałem 2023 r. Najsilniejsze spadki cen miały miejsce na Węgrzech (- 24%), Bułgarię i Rumunię (po -18%) oraz Słowację i Czechy (po -17%).

Z kolei ceny wzrosły w 5 południowych krajach UE; wzrosły one najbardziej w Grecji (+20%), przy czym skromniejsze wzrosty odnotowano na Malcie i w Hiszpanii (+4%) oraz w Portugalii i na Cyprze (+1%).

Zmiana kwartalnych wskaźników cen produktów rolnych, zmiana procentowa, I kwartał 2024 r. w porównaniu do I kwartału 2023 r.

Jeśli chodzi o nakłady niezwiązane z inwestycjami (takie jak energia, nawozy czy pasze), 24 z 25 krajów UE, dla których dostępne są dane, odnotowały spadki w pierwszym kwartale 2024 r. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 r. Najostrzejsze tempo spadku odnotowała Chorwacja (-20%), Węgry (-19%) oraz Holandia i Irlandia (po -17%). Portugalia była jedynym krajem UE, który odnotował wzrost (+2%).

 

Źródło informacji: komunikat prasowy Eurostat

Posty powiązane

error: Content is protected !!