Scroll Top
ziemniaki

W skali roku i miesiąca w lutym więcej płacono tylko za ziemniaki.
Fot. NoName_13 z Pixabay

W skali roku i miesiąca w lutym więcej płacono tylko za ziemniaki.
Fot. NoName_13 z Pixabay

Ceny skupu produktów rolnych w lutym 2024 jeszcze spadły

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku są niższe o 15,4%.

To kolejny miesiąc spadku cen skupu.

Więcej o poprzednich:

Ceny skupu w styczniu 2024 znów spadły

Ceny skupu w styczniu 2024 znów spadły

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w lutym 2024 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,2%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 15,4%) – podał dziś GUS.

W skali miesiąca wzrosły ceny jęczmienia i żywca wieprzowego w skupie, owsa na targowiskach oraz ziemniaków na obu rynkach. W skali roku więcej płacono za żywiec wołowy na targowiskach i ziemniaki (w skupie i na targowiskach).

W lutym 2024 r. w stosunku do stycznia 2024 r. spadły ceny skupu wszystkich podstawowych produktów rolnych z wyjątkiem żywca wieprzowego.

 

Ceny skupu/ceny targowiskowe produktów rolnych (bez VAT) w lutym 2024 (w nawiasie – ceny w styczniu 2024, grudniu 2023 i w lutym 2023 r.) wynosiły wg GUS:

Ziarno zbóż – za 1 dt w zł

Pszenica 81,50/11,16 (85,37/114,14; 86,79/113,53; 128,95/158,91)

Żyto 59,10/83,57 (60,57/85,18; 63,70/86,48; 101,25/129,24)

Jęczmień 78,12/104,84 (78,05/107,03; 82,70/107,19; 115,44/149,79)

Pszenżyto 70,44/4,50  (71,53/98,84; 73,85/99,20; 116,00/142,60)

Owies 99,95/102,92 (104,78/102,66; 96,73/102,73; 120,70/136,28)

Kukurydza 74,83/121,03 (77,83/122,22; 74,82/123,43; 123,70/164,21)

 

Ziemniaki – za 1 dt w zł 126,75/232,21 (118,62/230,90; 111,11/227,02; 105,01/175,47)

 

Żywiec rzeźny – za 1 kg w zł

Bydło (bez cieląt) 10,03/11,38 (10,09/11,62; 9,86/10,13; 10,94/10,71)

w tym młode bydło 10,22 (10,41; 10,29/10,94; 11,09/ 11,19)

 

Ceny skupu:

Trzoda chlewna zł za kg 7,25 (7,05; 7,46; 8,37)

Drób zł za kg 5,08 (5,10; 5,20; 6,31)

 

Mleko – zł za 1 hl 205,38 (207,09; 211,51; 227,40)

 

 

GUS podaje następującą analizę cen w lutym 2024 r.:

W lutym 2024 r. cena pszenicy w skupie (81,50 zł za dt) spadła zarówno w stosunku do stycznia 2024 r. (o 4,5%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (o 36,8%). Na targowiskach pszenicę sprzedawano po 111,16 zł za dt, tj. o 2,6% taniej niż w poprzednim miesiącu i o 30,0% – niż w lutym 2023 r.

Cena żyta w skupie (59,10 zł za dt) była niższa o 2,4% w porównaniu ze styczniem br. i o 41,6% w stosunku do lutego 2023 r. W obrocie targowiskowym cena żyta (83,57 zł za dt) spadła o 1,9% w skali miesiąca i o 35,3% w skali roku.

W lutym 2024 r. za ziemniaki w skupie płacono 126,75 zł za dt, tj. o 6,9% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 20,7% – niż w analogicznym okresie ub. roku. Na targowiskach cena ziemniaków (232,21 zł za dt) wzrosła o 0,6% w stosunku do stycznia br. i o 32,3% w porównaniu z lutym 2023 r.

Cena żywca wołowego w skupie (10,03 zł za kg) była niższa zarówno w skali miesiąca (o 0,6%), jak i w skali roku (o 8,3%). Na targowiskach żywiec wołowy (11,38 zł za kg) sprzedawano taniej niż w styczniu br. (o 2,1%), ale drożej niż w analogicznym okresie ub. roku (o 6,3%).

W lutym 2024 r. za żywiec wieprzowy w skupie płacono 7,25 zł za kg, tj. o 2,9% więcej niż przed miesiącem. W skali roku odnotowano natomiast spadek (o 13,3%).

Cena skupu drobiu rzeźnego (5,08 zł za kg) była niższa w stosunku do stycznia 2024 r. (o 0,5%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (o 19,6%).

Za hl mleka płacono w skupie 205,38 zł, tj. o 0,8% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 9,7% – niż przed rokiem.

Posty powiązane

error: Content is protected !!