Scroll Top
zboże ziarno skup cena

W styczniu znacznie spadły ceny w skupie – pszenicy aż o 8,2 proc.
Fot. Pavlo z Pixabay


W styczniu znacznie spadły ceny w skupie – pszenicy aż o 8,2 proc.
Fot. Pavlo z Pixabay


Ceny skupu w styczniu 2023 spadły znacznie w stosunku do grudnia 2022

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w styczniu 2023 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 6,7%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosły (o 34,5%) – podał dziś GUS.

To pierwszy miesiąc tak wyraźnego spadku cen skupu od ponad roku. W grudniu 2022 r. ceny były nieznacznie, ale jednak wyższe w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,5%), i znacznie wyższe w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (o 43,9%).

Więcej o cenach z grudnia 2022 roku:

Ceny skupu w grudniu 2022 o 43,9 proc. wyższe niż rok temu

„W styczniu 2023 r. w porównaniu z grudniem 2022 r. zarówno w skupie, jak i na targowiskach spadły ceny większości produktów rolnych. Wyższe były jedynie ceny kukurydzy w skupie i ziemniaków na obu rynkach oraz żywca wołowego oraz owsa na targowiskach.

W stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku w styczniu 2023 r. zanotowano znaczny wzrost cen skupu oraz cen na targowiskach wszystkich produktów rolnych z wyjątkiem żyta w skupie. Najbardziej podrożały żywiec wieprzowy w skupie oraz żywiec wołowy na targowiskach” – podaje GUS.

Ceny skupu/ceny targowiskowe produktów rolnych (bez VAT) w styczniu 2023 r. wynosiły wg GUS:

Ziarno zbóż – za 1 dt w zł

Pszenica 134,57/165,80

Żyto 107,61/132,98

Jęczmień  125,78/155,97

Pszenżyto 121,60/ 147,19

Owies 126,18/ 139,72

Kukurydza 132,01/ 168,17

Ziemniaki – za 1 dt w zł 101,10/ 174,16

Żywiec rzeźny – za 1 kg w zł

Bydło (bez cieląt) 10,90/ 11,24

w tym młode bydło 11,05/11,80

Ceny skupu:

Trzoda chlewna 7,59 zł za kg

Drób 6,23  zł za kg

Mleko – za 1 hl 245,53 zł

Trzeba zwrócić uwagę na większy niż średnio spadek cen pszenicy – w styczniu 2023 r. cena pszenicy w skupie (134,57 zł za dt) spadła w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 8,2%), ale była wyższa w skali roku (o 5,2%). Na targowiskach pszenicę sprzedawano po 165,80 zł za dt, tj. o 2,2% taniej niż w grudniu 2022 r., natomiast o 22,8% drożej niż w analogicznym okresie 2022 r. – wyliczył GUS.

Posty powiązane

error: Content is protected !!