Scroll Top
kukurydza kolba żniwa

A kukurydza we wrześniu taniała…
Fot. Stefan Schweihofer z Pixabay

A kukurydza we wrześniu taniała…
Fot. Stefan Schweihofer z Pixabay

Ceny skupu we wrześniu nareszcie przestały spadać

A nawet w porównaniu z sierpniem wzrosły o całe 0,2 proc. W porównaniu z ubiegłorocznym wrześniem były jednak niższe o 18,2 proc.

„We wrześniu 2023 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych przy spadku cen jęczmienia, kukurydzy, ziemniaków, żywca wołowego i drobiu. Na targowiskach taniej niż w sierpniu br. sprzedawano wszystkie produkty rolne.

W stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, zarówno w skupie, jak i na targowiskach odnotowano spadek cen większości produktów rolnych, z wyjątkiem żywca wieprzowego w skupie i ziemniaków na obu rynkach” – podał dziś GUS.

Wzrost cen skupu dotyczy więc cen pszenicy, żyta, żywca wieprzowego i mleka.

Jednak ceny, poza cenami żywca wieprzowego, we wrześniu 2023 r. były niższe od notowanych we wrześniu 2022 r.

 

Ceny skupu/ceny targowiskowe produktów rolnych (bez VAT) we wrześniu 2023 (w nawiasie – ceny w sierpniu, lipcu, czerwcu, maju, kwietniu, marcu i lutym 2023 r.) wynosiły wg GUS:

Ziarno zbóż – za 1 dt w zł

Pszenica 90,51/120,64 (88,46/125,88; 93,13/130,46; 91,78/134,01; 96,61/139,06; 110,24/143,10; 117,54/154,02; 128,95/158,91)

Żyto 67,29/ 94,87 (64,77/96,57; 68,20/103,34; 70,07/104,39; 77,57/110,60; 77,57/110,60; 91,01/114,54; 96,83/123,52; 101,25/129,24)

Jęczmień 85,07/112,15 (91,59/116,72; 78,52/121,98; 80,33/125,16; 86,75/132,20; 94,02/137,30; 105,83/144,52; 115,44/149,79)

Pszenżyto 79,68/105,47 (79,46/108,42; 80,04/112,82; 83,32/116,29; 88,17/123,71; 101,78/128,14; 112,54/135,21; 116,00/142,60)

Owies 77,20/105,58 (76,40/108,96; 80,73/115,04; 79,48/115/51; 88,27/122,60; 93,58/127,96; 107,83/131,64; 120,70/136,28)

Kukurydza 80,31/88,1 (91,17/141,47; 87,06/143,01; 85,62/146,90; 94,66/151,05; 105,07/151/31; 112,20/160,04; 123,70/164,21)

 

Ziemniaki – za 1 dt w zł 71,56/242,52 (113,79/259,47; 132,24/185,56; 145,03/186,65; 121,82/181,21; 123,77/ 177,17; 114,93/177,72; 105,01/175,47)

 

Żywiec rzeźny – za 1 kg w zł

Bydło (bez cieląt) 9,98/9,69 (10,34/10,97; 9,75/9,62; 9,97/10,19; 11,14/10,36; 10,82/9,98; 10,81/11,08; 10,94/10,71)

w tym młode bydło 10,31/10,40 (10,67/11,48; 10,00/10,27; 10,08/10,70; 11,40/10,83; 11,03/10,57; 10,96/11,56; 11,09/ 11,19)

 

Ceny skupu:

Trzoda chlewna zł za kg 8,37 (8,36; 9,33; 9,44; 8,99 ; 9,19 zł; 8,61 zł; 8,37)

Drób zł za kg 5,68 (5,75; 5,88; 6,07; 6,22; 6,28; 6,38; 6,31)

 

Mleko – zł za 1 hl 188,38 (186,76; 188,67; 193,58; 206,52; 216,80; 222,54; 227,40)

 

GUS zwraca uwagę na następujące ruchy cen:

„We wrześniu 2023 r. cena pszenicy w skupie (90,51 zł za dt) wzrosła w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,3%), spadła natomiast w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku (o 40,0%). Na targowiskach pszenicę sprzedawano po 120,64 zł za dt, tj. o 4,2% taniej niż w sierpniu br. i o 30,2% – niż we wrześniu 2022 r.

Cenę żyta w skupie (67,29 zł za dt) podwyższono w porównaniu z sierpniem br. (o 3,9%), ale obniżono w stosunku do września ub. roku (o 43,9%). W obrocie targowiskowym cena żyta (94,87 zł za dt) spadła o 1,8% w skali miesiąca i o 30,9% w skali roku.

We wrześniu 2023 r. za ziemniaki w skupie płacono 71,56 zł za dt, tj. o 37,1% mniej niż w poprzednim miesiącu, natomiast o 26,5% więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. Na targowiskach cena ziemniaków (242,52 zł za dt) spadła w stosunku do sierpnia br. (o 6,5%), ale wzrosła porównaniu z wrześniem 2022 r. (o 40,0%).”

Posty powiązane

error: Content is protected !!