Scroll Top
banknoty

Co omówił dziś rząd?
Fot. Pasja1000 z Pixabay

Co omówił dziś rząd?
Fot. Pasja1000 z Pixabay

Co 25 kwietnia przyjęła Rada Ministrów?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ułatwi dostęp do narzędzi kontroli rodzicielskiej, dla rodziców małoletnich użytkowników w internecie.

Rząd zaakceptował także m.in. Wieloletni Plan Finansowy Państwa, który przedstawia średniookresowy scenariusz sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych do 2026 r.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje:

Rada Ministrów przyjęła:

  •  projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw;
  • projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych;
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw;
  • projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie;
  • uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023-2026.

 

 

Źródło informacji: KPRM; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!