Scroll Top
pole miedza drzewo

Nic już nie zatrzyma realizacji norm GAEC w 2024 roku?
Fot. Jerzy Górecki z Pixabay

Nic już nie zatrzyma realizacji norm GAEC w 2024 roku?
Fot. Jerzy Górecki z Pixabay

Co minister Siekierski zapowiada w sprawie obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych?

Nie ma unijnej zgody na utrzymania odstępstwa od normy GAEC 8 również w 2024 r. – informuje minister.

Taka zmiana – dotycząca realizacji dwóch norm GAEC, 7 i 8 – była w 2023 roku.

„Zdaniem KE, aktualnie nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego co oznacza, że nie mają dłużej zastosowania powody, dla których przyznano odstępstwa od normy GAEC 7 i 8 w 2023 roku. Jak bowiem określono w preambule do rozporządzenia (UE) 2022/1317, możliwości zastosowania odstępstwa od tych wymogów zostały bardzo starannie określone i tymczasowo dopuszczone w celu złagodzenia ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko i klimat. Niemniej temat utrzymania odstępstwa od normy GAEC 8 jest nadal analizowany przez służby KE” – podaje minister w odpowiedzi udzielonej na interpelację poselską 8 stycznia.

Jak przypomina, w gospodarstwach o powierzchni powyżej 10 ha gruntów ornych, norma GAEC 8 nakłada obowiązek przeznaczenia:

– co najmniej 4% powierzchni tych gruntów na obszary lub obiekty nieprodukcyjne spełniające określone warunki, lub

–  w przypadku gdy co najmniej 4% powierzchni gruntów ornych obejmują międzyplony ścierniskowe lub ozime lub wsiewki lub rośliny bobowate, spełniające określone warunki, w tym uprawiane bez stosowania środków ochrony roślin – co najmniej 3% powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne.

W przypadku gruntów ugorowanych nie mogą być na nich stosowane środki ochrony roślin oraz nie może być prowadzona produkcja rolna, w tym wypas i koszenie, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca. W przypadku gruntów ugorowanych z roślinami miododajnymi (wysianych z konkretnych gatunków roślin miododajnych określonych w przepisach krajowych) nie mogą być na nich stosowane środki ochrony roślin oraz nie może być prowadzona produkcja rolna, w tym wypas i koszenie, z wyłączeniem pasiek, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia.

Z obowiązku przeznaczenia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne wyłączone są gospodarstwa:

– w których więcej niż 75% powierzchni gruntów ornych jest wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych, lub ugorowanych, lub wykorzystywanych do uprawy roślin bobowatych, lub

– w których więcej niż 75% powierzchni użytków rolnych stanowią trwałe użytki zielone lub jest wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych, lub

– o powierzchni gruntów ornych do 10 ha.

Czytaj też:

Normy GAEC do zmiany?

GAEC 7 – jednak wystarczy zmianowanie, dywersyfikacja upraw zbędna?

GAEC 7 – jednak wystarczy zmianowanie, dywersyfikacja upraw zbędna?

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!