Scroll Top
throughts-g780df37ba_1920

Czy już wiadomo, kiedy rolnik jest „aktywny”?
fot. Gerd Altmann z Pixabay

Czy już wiadomo, kiedy rolnik jest „aktywny”?
fot. Gerd Altmann z Pixabay

Co można zmienić w wyliczaniu „aktywności rolnika” w Planie Strategicznym?

Jak się okazuje, zmienić można i trzeba sposób wyliczania płatności do 5 tys. euro – niezbędnej do przyjęcia, że rolnik jest „aktywny”.

Komitet Monitorujący zaproponował – zanim jeszcze zdołał wejść w życie Plan Strategiczny – zmianę wyliczania owych 5 tys. euro.

Aby rolnik był uznany za aktywnego, trzeba określić wysokość łącznej kwoty płatności bezpośrednich w roku poprzednim – jeśli nie przekracza 5 tys. euro rolnicy są automatycznie uznawani za „aktywnych zawodowo”.

Mechanizm ten zmierza do wykluczenia z płatności tych, którzy posiadają duże areały, ale nie uprawiają ich (lotniska, kolej). Aby było to opłacalne, badanie aktywności ogranicza się tylko do gospodarstw największych, właśnie tych przekraczających 5 tys. euro dopłat.

Przyjęto, że wysokość płatności otrzymywanych przez rolnika ustala się na podstawie kwoty dopłat faktycznie otrzymanych w roku poprzednim. Problemem okazało się ustalenie jej dla rolników wnioskujących o dopłaty po raz pierwszy.

Według Planu Strategicznego dla tej grupy rolników przyjęto, że ustalenie płatności w 2023 roku nastąpi na podstawie średniej wysokości wsparcia w tymże 2023 roku. „Niemniej jednak w ramach prac nad szczegółowymi warunkami przyznawania poszczególnych płatności, w tym w szczególności ekoschematów, stwierdzono, że określenie średniej wysokości płatności za ten rok będzie możliwe najwcześniej na jesieni 2023 r. (po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych kontroli)” – zatem już po terminie składania wniosków.

Dlatego odstąpiono od zamiaru obliczania średniej wysokości płatności na podstawie roku 2023 i przyjęto dla wszystkich rolników jednolitą zasadę, służącą do weryfikacji „aktywności”: łączną kwotę płatności bezpośrednich określa się, mnożąc liczbę kwalifikujących się hektarów lub zwierząt zgłoszonych przez tego rolnika w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności przez średnią krajową płatność na hektar lub do zwierząt za poprzedni rok.

Trzeba dodać, że Rzecznik Praw Obywatelskich 24 stycznia otrzymał wyjaśnienia MRiRW na temat nurtujących go pytań dotyczących „aktywnego rolnika” – wiceminister Krzysztof Ciecióra raz jeszcze podał w niej, czym jest, a czym nie jest „aktywny rolnik” w rozumieniu PS i dopłat bezpośrednich.

Jak stwierdził, „definicja rolnika aktywnego zawodowo zawarta w PS WPR realizuje cele wskazane przez unijnego ustawodawcę, a całość przepisów dotyczących płatności bezpośrednich została zaprojektowana w taki sposób, aby wsparcie nie przysługiwało podmiotom niebędącym rolnikami”.

Więcej:

RPO pyta MRiRW o definicję aktywnego rolnika

Posty powiązane

error: Content is protected !!