Scroll Top
strzelba wisi na kołku

Polski Związek Łowiecki chce „społecznego nadzoru” nad swoimi organami
Fot. svklimkin z Pixabay

Polski Związek Łowiecki chce „społecznego nadzoru” nad swoimi organami
Fot. svklimkin z Pixabay

Co utrudnia działanie Polskiemu Związkowi Łowieckiemu?

To, że minister właściwy do spraw środowiska mianuje Łowczego Krajowego i pozostałych członków Zarządu Głównego PZŁ oraz zatwierdza powoływanie i odwoływanie łowczych okręgowych. Taka konstrukcja stała się źródłem wielu konfliktów i uniemożliwia sprawną realizację ustawowych zadań.

Zauważyła taki problem grupa posłów Koalicji Polskiej i złożyła w Sejmie projekt ustawy zmieniającej Prawo łowieckie, przywracającej możliwość wyboru władz Polskiego Związku Łowieckiego przez statutowe organy związku.

Diagnoza sytuacji jest następująca:

„W 2018 roku Parlament znowelizował Ustawę Prawo Łowieckie. W ramach zwiększenia nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim minister właściwy do spraw środowiska mianuje Łowczego Krajowego i pozostałych członków Zarządu Głównego PZŁ oraz zatwierdza powoływanie i odwoływanie łowczych okręgowych. Taka konstrukcja stała się źródłem wielu konfliktów i uniemożliwia sprawną realizację ustawowych zadań, które państwo powierza PZŁ. Brak społecznego nadzoru nad organami PZŁ oraz wydatkowaniem środków, które pochodzą ze składek członkowskich jest nieakceptowane przez myśliwych i paraliżuje funkcjonowanie Polskiego Związku Łowieckiego.”

Sposób naprawy? Nic prostszego.

Przywrócenie możliwości wyboru władz PZŁ przez statutowe organy związku i jednocześnie zwiększenie nadzoru ministra, a to poprzez możliwość wnioskowania do Naczelnej Rady Łowieckiej o uchylenie niezgodnych z prawem i Statutem PZŁ uchwał Zarządu Głównego PZŁ – twierdzą posłowie Koalicji Polskiej, a przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Urszula Pasławska.

Posty powiązane

error: Content is protected !!