Scroll Top
kury

Przybywa jaj z chowu wybiegowego, ubywa pozostałych.
Fot. Ralph z Pixabay

Przybywa jaj z chowu wybiegowego, ubywa pozostałych.
Fot. Ralph z Pixabay

Co wynika z danych dotyczących pakowania jaj?

Coraz więcej jaj pakowanych pochodzi z chowu wybiegowego – tylko tych jaj pakowanych w II kwartale było więcej w porównaniu z I kwartałem tego roku.

Zbierane dane GUS nie obejmują produkcji jaj kurzych niepakowanych przeznaczonych do przetwórstwa, przemysłu, samozaopatrzenia oraz sprzedaży bezpośredniej.

Obejmują natomiast pakowane jaja kurze konsumpcyjne – w produkcji krajowej.

Od 2023 roku zakres zbieranych informacji został rozszerzony o pakowanie jaj kurzych konsumpcyjnych z poszczególnych systemów chowu niosek tj.: klatkowego, wolnowybiegowego, ściółkowego i ekologicznego. Sprawozdaniem objęto wszystkie zakłady pakowania jaj ujęte w wykazie Głównego Inspektoratu Weterynarii – podaje GUS.

I jak wynika z porównania danych z I i II kwartału tego roku, tylko jaj z chowu wybiegowego było w II kwartale więcej, przy spadku jaj w każdym z pozostałych sposobów chowu kur.

W II kwartale pakowanych jaj kurzych było 1 792 171; z systemu klatkowego chowu pochodziło 1 229 634, ściółkowego – 343 580, wolnowybiegowego – 187 634, ekologicznego – 31 323.

W I kwartale natomiast wszystkie te dane– z wyjątkiem jaj z chowu wybiegowego – były wyższe i wynosiły odpowiednio: 1 853 096, 1 271 864, 388 615, 155 421, 37 196.

Z chowu wolnowybiegowego uzyskano więc w II kwartale ok. 32 tys. jaj więcej niż w I kwartale tego roku.

Trzeba zauważyć, że jaj z chowu ekologicznego było o ok. 6 tys. mniej.

Posty powiązane

error: Content is protected !!