Scroll Top
zegar euro

MRiRW: Nie ma ryzyka niewykorzystania środków finansowych PROW.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

MRiRW: Nie ma ryzyka niewykorzystania środków finansowych PROW.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Czy oddamy pieniądze z PROW 2014-2020?

Na wydatkowanie środków z PROW wciąż jest czas – zapewnia MRiRW.

Z ostatniego sprawozdania z realizacji PROW (na koniec sierpnia) wynika, że zawarto umowy/wydano decyzje na 92 proc. limitu.

Czy oznacza to, że będziemy zwracać środki z PROW? Jeśli tak – jaka to będzie kwota? Jeśli nie – do kiedy można jeszcze zawierać umowy i wydawać decyzje dotyczące wydatkowania tych środków?

Jak zapewnia MRiRW – wciąż jest czas na wydatkowanie dostępnych z PROW pieniędzy.

Do kiedy płatności i kontraktowanie?

Jak informuje MRiRW, w związku z przedłużeniem okresu programowania PROW 2014-2020 o kolejne 2 lata tj. na okres 2021- 2022, jak również uwzględniając zasadę n+3, płatności dla beneficjentów w ramach programu mogą być realizowane do 31 grudnia 2025 r.

„W tym okresie będą też kontraktowane środki w ramach złożonych wniosków o przyznanie pomocy, które obecnie są w trakcie weryfikacji i oczekują na przyznanie wsparcia, a co za tym idzie, w najbliższym czasie spodziewać się należy wzrostu łącznego poziomu kontraktacji środków w ramach Programu” – wyjaśniono.

Do kiedy wnioski o płatność z PROW?

Ministerstwo wskazuje na inną datę:

„W przypadku większości instrumentów PROW 2014-2020, jedyne ograniczenie czasowe w tym zakresie odnosi się nie do kontraktacji, a do terminu składania przez beneficjentów wniosków o płatność, który wyznaczony jest na 30 czerwca 2025 r.” – zapewnia.

Trzeba zauważyć, że składanie wniosków o płatność zależy od zawarcia umowy i zwykle wykonania – choćby części – zobowiązania.

Nic do końca nie wiadomo?

A tak w ogóle – to o wszystkim można będzie powiedzieć coś na pewno dopiero na koniec 2025 roku.

„Dodatkowo informujemy, że realizacja PROW 2014-2020 jest stale monitorowana, a instytucja zarządzająca dąży do jak najefektywniejszego wykorzystania wszystkich dostępnych środków finansowych. Obecnie osiągnięty poziom kontraktacji oraz prognozy jego dalszego wzrostu uwzględniające złożone wnioski nie wskazują na ryzyko niewykorzystania środków finansowych programu. To czy Polska będzie ostatecznie zwracać jakiekolwiek przyznane środki finansowe, będzie można ewentualnie stwierdzić dopiero po zakończeniu realizacji wszystkich płatności w ramach PROW 2014-2020 i dokonaniu końcowego rozliczenia z Komisją Europejską, a więc nie wcześniej niż na koniec roku 2025” – podaje ministerstwo.

Posty powiązane

error: Content is protected !!