Scroll Top
krowa Fot. Christoffer Borg Mattisson z Pixabay

Wsparcie na ”Rozwój małych gospodarstw” dąży do zwiększenia wartości sprzedaży – a czy zaliczyć do tego zakup zwierząt?
Fot. Christoffer Borg Mattisson z Pixabay

Wsparcie na ”Rozwój małych gospodarstw” dąży do zwiększenia wartości sprzedaży – a czy zaliczyć do tego zakup zwierząt?
Fot. Christoffer Borg Mattisson z Pixabay

Czy zakup zwierząt to inwestycja czy zwiększenie konkurencyjności?

KRIR chce wliczania zakupu zwierząt do wsparcia w interwencji 10.5 Rozwój małych gospodarstw realizowanej w ramach Planu Strategicznego dla WPR.

Zwróciło się w tej sprawie do MRiRW, które wyjaśnia, że „Aktualnie w polskim PS WPR koszt zakupu zwierząt jest kosztem niekwalifikowalnym w interwencjach inwestycyjnych, w których pomoc ma formę dotacji. Natomiast w interwencji 10.1.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (instrumenty finansowe) do kosztów kwalifikowalnych zalicza się m.in. koszty nabycia zwierząt gospodarskich.”

Na czym polega ta subtelna różnica między inwestycją a konkurencyjnością i czy da się coś z tym zrobić?

Wsparcie na ”Rozwój małych gospodarstw” dąży do zwiększenia wartości sprzedaży – przypomina MRiRW i wyjaśnia, że przepisy UE wymieniają wyjątki dotyczące możliwości wsparcia zakupu zwierząt w art. 73 ust. 3 lit. d rozporządzenia 2021/2115  (hodowla ras zagrożonych), ale nie odnoszą się bezpośrednio do celów związanych z poprawą konkurencyjności gospodarstw.

„Reasumując, aktualnie resort rolnictwa bada jakie warunki wiążą się z <kwalifikowalnością ras zachowawczych> w powiązaniu z realizacją zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych w świetle art. 73 rozporządzenia 2021/2115” – podaje ministerstwo.

Stanowczo stwierdzono natomiast, że podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym w interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw PS WPR – dotyczy to wszystkich beneficjentów tej interwencji, niezależnie od formy w jakiej rolnik rozlicza się z Urzędem Skarbowym.

Posty powiązane

error: Content is protected !!