Scroll Top
ziarno plewy ręce

Czy 16 mld zł uratuje rolnictwo w tym roku?
Fot. Håkon Fossmark z Pixabay

Czy 16 mld zł uratuje rolnictwo w tym roku?
Fot. Håkon Fossmark z Pixabay

Czy zmiany w budżecie na 2023 rok uratują rolnictwo?

Sejm pracuje nad nowelizacją budżetu na ten rok. 14 mld zł trafi dodatkowo na działalność jednostek samorządu terytorialnego i 16 mld zł m.in. na pomoc dla rolników.

Deficyt budżetowy będzie większy o 24 mld zł, wydatki o 20,8 mld zł, dochody zostaną zmniejszone o 3167 mln zł – takie zmiany wprowadzi Sejm w ustawie budżetowej na rok 2023.

Aż 16 mld zł wsparcia trafi do rolników jeszcze w tym roku?

Niekoniecznie.

Projekt zapowiada utworzenie nowej rezerwy na wydatki związanie ze zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym w Ukrainie – 16.000.000 tys. zł.

Ma to być – jak podano w uzasadnieniu projektu – „instrument reagowania na potencjalne potrzeby wymagające szybkiej interwencji finansowej. Wspieranie środkami publicznymi, w trakcie roku budżetowego, realizacji zadań wnioskowanych przez właściwych ministrów lub innych dysponentów części budżetowych nastąpi w momencie konkretyzacji celów, co będzie poprzedzone identyfikacją okoliczności, które będą uzasadniały udzielenie wsparcia. Istotne jest przy tym istnienie podstawy materialnoprawnej do wydatkowania środków jako nadzwyczajny, dodatkowy mechanizm reagowania na zaistniałe potrzeby.

Sama nazwa rezerwy wskazuje na uprawnienie do wykorzystania środków na wspieranie szerokiego wachlarza zadań publicznych. Planuje się, że jej środki zostaną m.in. przeznaczone na sfinansowanie przyjętych i projektowanych rozwiązań pomocowych w obszarze rolnictwa, w tym dla producentów rolnych i przedsiębiorców prowadzących działalność w tym obszarze, w celu złagodzenia skutków gospodarczych wynikających z agresji Rosji na Ukrainę.”

Sytuacja w rolnictwie wymaga większych zmian?

Poseł Czesław Siekierski tak mówił o potrzebach dotyczących rolnictwa:

– Wreszcie trudna sytuacja gospodarcza w rolnictwie. Wprawdzie przewidywane są pewne środki wsparcia związanego z kryzysem zbożowym, ale dochody rolników są bardzo niskie. Rolnicy obawiają się, że nie będą w stanie utrzymać ciągłości produkcji, odtworzyć ją. Dziś potrzebne są nakłady, aby produkcja mogła być realizowana, bo tu jest pewne przesunięcie w fazie.

Poseł Stanisław Tyszka, Konfederacja, określił budżet jako „kiełbasiany” i skrytykował plany rządu, także te rzekomo mające na celu pomaganie rolnikom:

– Teraz mówicie, że 16 mld zł chcecie przeznaczyć na nie wiadomo co, na nadzwyczajne wydatki związane z wojną na Ukrainie. Podobno część z tego ma pójść na odszkodowania dla rolników za wasze błędy, dlatego że to wy lobbowaliście za całkowitym otwarciem granicy na towary z Ukrainy i w tym momencie za to płacimy. Czyli wy subsydiujecie wielkie korporacje działające na Ukrainie, korporacje międzynarodowe, nawet nie ukraińskie. NIK odrzucił sprawozdanie z waszego budżetu za 2022 r. To jest wasz były minister finansów, to jest wasz szef Krajowej Administracji Skarbowej. On bardzo dobrze wie, co tam się dzieje. Powiedział, że ukryliście 300 mld długu poza budżetem, w różnych funduszach. W związku z tym mam prawo wyciągać wnioski, że rozkradacie te pieniądze, dlatego że te pieniądze nie są poddane kontroli obywateli poprzez kontrolę poselską.

Ale wiceminister finansów Sebastian Skuza oponował: NIK oceniła pozytywnie kompletność i rzetelność sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

–  To, co krytykuje Najwyższa Izba Kontroli, to działalność funduszy: Funduszu Pomocy dla Ukrainy, Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych czy funduszu przeciwdziałania COVID – przyznał. – Te fundusze były utworzone decyzją organu stanowiącego, czyli Sejmu. Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że w 2022 r. istniały setki miliardów poza budżetem państwa w dodatkowych funduszach z tego względu, że wykonanie funduszu COVID to ok. 46 mld zł, a Funduszu Pomocy dla Ukrainy to ok. 13 mld przy 517 mld wydatków.

O planowanej nowej rezerwie wiceminister powiedział niewiele:

– Ta rezerwa była szacowana w oparciu o kwestie związane ze wsparciem rolnictwa, głównie taki był cel. Miejmy też na myśli kwestie związane z obronnością.

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!