Scroll Top
pole


Rząd wycofuje się ze zmiany w sposobie naliczania czynszu dzierżawnego.
Fot. Pexels z Pixabay


Rząd wycofuje się ze zmiany w sposobie naliczania czynszu dzierżawnego.
Fot. Pexels z Pixabay

Czynsz dzierżawny dla KOWR wraca do starych zasad

Czynsz dzierżawny KOWR wyliczy znów na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności czynszu. I to już za II półrocze 2023 r.

Zmianę zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw – właśnie skierowany przez MRiRW, z prośbą o jego pilne rozpatrzenie, do Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Jak podano w uzasadnieniu, średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2023 r. wyniosła 89,35 zł za 1 dt, natomiast średnia krajowa cena skupu pszenicy za okres jedenastu kwartałów poprzedzających I półrocze 2024 r. wyniosła 117,34 zł za 1 dt.

A to powoduje zbyt duży wzrost czynszu dzierżawnego przy zastosowaniu zmianyjego naliczania, wprowadzonej ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami  rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw.

Tym samym zmiana sposobu naliczania czynszu – z wykorzystaniem ceny pszenicy za 11 poprzedzających kwartałów – idzie w zapomnienie. Ale tylko częściowo.

Otóż zmiana teraz wprowadzana obowiązywać ma do końca 2026 roku, a KOWR do tego czasu wyliczy czynsz na dwa sposoby i zastosuje ten lepszy dla dzierżawcy.

Dodatkowym obciążeniem dla KOWR w latach 2024 – 2026 będzie konieczność ustalania wysokości czynszów dzierżawnych jednocześnie w sposób obowiązujący przed i po 1 stycznia 2024 r., co pozwoli na przyjęcie niższej należności z tego tytułu – przyznano.

I jeszcze jeden problem przejściowy:

„Ponadto w przypadku gdy należność z tytułu czynszu określonego w umowie jako równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy za II półrocze 2023 r. została ustalona przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian, różnicę między tak ustaloną należnością z tytułu tego czynszu, a należnością jaka byłaby ustalona zgodnie z proponowanymi przepisami, KOWR będzie miał obowiązek uwzględnić przy ustalaniu należności z tytułu czynszu określonego w umowie jako równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy za I półrocze 2024 r., a jeżeli nie będzie to możliwe – zwrócić dzierżawcy.”

Dobrodziejstwo czy realizm?

Jak zaznaczono, bez proponowanej zmiany przepisów KOWR miałby trudności ze ściągnięciem czynszu, choć finalnie zyska na zmianie dzierżawca, a nie KOWR.

Czytaj też:

Czynsz dzierżawny powinien być elastyczny czy stabilny?

Posty powiązane

error: Content is protected !!