Scroll Top
traktory rozmyte

Ile gospodarstw skorzysta na zapowiedzianym naborze wniosków na Modernizację z PROW?
Fot. Artturi Mäntysaari z Pixabay

Ile gospodarstw skorzysta na zapowiedzianym naborze wniosków na Modernizację z PROW?
Fot. Artturi Mäntysaari z Pixabay

Dla kogo nabór na „Modernizację” w obszarze D?

W zapowiedzianym na okres od 5 czerwca do 5 lipca naborze wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D „do wzięcia” jest ok. 502 mln zł.

ARiMR, która już wiele nauczyła się ode mnie o dziennikarstwie (raz przegrywając sprawę w WSA o dostęp do informacji, a innym razem w Radzie Etyki Mediów co nieco dowiadując się o sprostowaniach, a więcej o publicystyce), woli myśleć, że jest specem w tej dziedzinie, a nie w kwestiach dotyczących wypłacania należności rolnikom. Pytana, „ile środków jest jeszcze do wydania w ramach <Modernizacji>? Jaka pula jest do rozdysponowania na obszar D (nabór od 5 czerwca) i ile wniosków zebrano w ramach naborów z obszarów E i F? Czy będą rozdysponowane wszystkie pieniądze dostępne z PROW 2014-2020?” najpierw myśli dwa tygodnie nad odpowiedzią, by wreszcie wydusić z siebie trzyliczbową informację, poprzedzić ją gorzką refleksją z podejrzeniem jakiejś podpuchy i zakończyć nic niewnoszącym zapewnieniem o własnej gorliwości:

„Szanowna Pani Redaktor,

osoba z tak rozległą wiedzą i tak wielkim doświadczeniem (od wielu lat zajmująca się tematami rolniczymi) na pewno zdaje sobie sprawę z tego, że w związku z trwającą obsługą złożonych wniosków oraz realizacją zawartych umów w ramach dotychczasowych naborów z <Modernizacji gospodarstw rolnych> nie jest możliwe podanie konkretnej kwoty do wydania w ramach tego działania. Wynika to także z tego, że limit środków w przypadku wsparcia finansowanego z budżetu unijnego zależy od zmiennego kursu wymiany walut – ale to Pani Redaktor na pewno też doskonale wie.

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje w obszarze D <Modernizacji gospodarstw rolnych>. Jeśli chodzi o szacowaną kwotę do przekazania przyszłym beneficjentom, którzy w ramach tego naboru złożą wnioski i spełnią niezbędne warunki, wynosi ona ok. 502 mln zł.

Natomiast statystyka przyjętych przez ARiMR wniosków między 31 stycznia a 15 marca 2023 r. przedstawia się następująco: obszar E – 2894, obszar F – 3032.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokłada wszelkich starań, by środki dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 zostały w pełni wykorzystane.”

Nic dziwnego, że ARiMR ciężko na duszy. Wszak już trzy lata dłużej wypłaca wsparcie w ramach PROW zaplanowane na siedem lat – i do tego niewielkie, skromniejsze niż w poprzedniej siedmiolatce.

A coś dzielić trzeba, skoro już się jest, a do tego jeszcze trzeba utrafić – i wydać dostępną pulę, bo wstyd byłoby zwracać do UE niewykorzystaną kwotę. A tu wszystko drży i migoce, zmienia się i zużywa. I jak tu nie zwracać uwagi na swoje mistrzostwo w tak ciężkiej sytuacji?

Trudno było już przy naborze na “Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem”.

Więcej:

“Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” tylko na niby?

Teraz znów „Modernizacja”…

Ale przedstawienie najwyraźniej i tu ma trwać.

Ogłaszać czy nie ogłaszać naboru?

Pomóżmy agencji ustalić, ile jeszcze ma do wydania na „Modernizację”.

Wystarczy zajrzeć do miesięcznego sprawozdania agencji. Ostatnie dane są z 30 kwietnia.

Jak z nich wynika, cała pula na „Modernizację gospodarstw rolnych” wynosiła 10 501 180 885,22 zł (co za precyzja! I to w sytuacji zmiennego kursu wymiany walut!), w tym na obszary A-D zaplanowano 9 522 850 103,78 zł, na obszar E – 46 752 081,44 zł i na obszar F – 374 504 000,00 zł.

Dotychczas złożono wnioski na 170,12% całości dostępnego limitu, a na 182,39% limitu z obszarów A-D (piękne połączenie obszarów, wydawałoby się – bardzo odległych), oraz (bagatelka!) 450,06% limitu z obszaru E i 76,33% z obszaru F.

Umowy podpisano na: 9 015 000 211,88 zł z całej puli dostępnej na „Modernizację”, w tym na 8 986 609 293,98 zł dostępne na obszary A-D, na 28 390 917,90 zł z obszaru E i żadnej z obszaru F.

Jako żywo potwierdza się więc, że z obszarów A-D do wzięcia pozostaje obecnie ok. 500 mln zł.

Słusznie natomiast ARiMR czuje się rozdrażniona pytaniem o dostępność środków na całą „Modernizację” – złożono już znacznie więcej wniosków, niż można udzielić pomocy. W tym także na obszary A-D i – jak wynika z udzielonej informacji, w związku z „trwającą obsługą złożonych wniosków oraz realizacją zawartych umów w ramach dotychczasowych naborów” – nie można potwierdzić, że do dyspozycji pozostaje cokolwiek.

Na co wystarczy 500 mln zł?

„Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu, na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, wynosi maksymalnie 600 tys. zł na operacje realizowane w obszarze D, z zastrzeżeniem, iż na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem wynosi 250 tys. zł.

Limit pomocy z obszaru D nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów nawadniania w gospodarstwie oraz obszaru zielona energia w gospodarstwie” – informuje MRiRW.

Jeśli nawet przyjąć optymistycznie, że ok. 500 mln zł do dyspozycji naprawdę pozostaje, to – być może – wystarczy dla ok. 900 beneficjentów. Oczywiście tych, „którzy w ramach tego naboru złożą wnioski i spełnią niezbędne warunki”, bo jakżeżby inaczej – nawet trudno pomyśleć, że rozdysponowano by dostępną kwotę dla kogo innego.

Zamiast obrażać się na niewygodne pytania, może poszukać dodatkowych pieniędzy, skoro już postanowiono o przeprowadzeniu nieuwzględnianego wcześniej w harmonogramie naboru na obszar D z „Modernizacji”, zawsze cieszący się największym zainteresowaniem rolników?

Posty powiązane

error: Content is protected !!