Scroll Top
obliczenia kartka laptop

Fot. Unsplash

Fot. Unsplash

Dlaczego przeprowadzana jest zmiana WIBOR na WIRON?

Reforma wskaźników dotyczy całego rynku finansowego. Chociaż mówi się o niej głównie w kontekście kredytów, to zasięg reformy będzie dużo szerszy.

Eksperci zgodnie podkreślają, że zmianą wskaźnika WIBOR na WIRON powinni interesować się nie tylko kredytobiorcy i banki, ale także wszyscy profesjonalni uczestnicy rynku finansowego.

W jakim celu stosuje się wskaźniki referencyjne

Wskaźniki od wielu lat stanowią podstawę instrumentów finansowych. Dzięki ich zastosowaniu strony mogą określać swoje zobowiązania i rozliczać wzajemne transakcje. Wskaźniki są wykorzystywane również do wyznaczania wielkości przepływów pieniężnych. Najbardziej znane zastosowanie wskaźników referencyjnych dotyczy płatności z tytułu kredytów i obligacji. Wskaźniki są używane również w rachunkowości, modelowaniu ryzyka i projektach finansowych. Są punktem odniesienia dla banków i dla osób zarządzających funduszami. Bez wskaźników nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego.

Reforma wskaźników referencyjnych – przyczyny

Najnowsze zalecenia i globalne standardy związane z użyciem wskaźników sprawiają, że obecnie świat finansowy idzie w kierunku wskaźników opierających się na najkrótszych zrealizowanych transakcjach depozytowych.

Razem z tą ewolucją rynków finansowych dochodzi także do zmian wskaźników referencyjnych na ich nowe odpowiedniki, wyznaczane na podstawie transakcji jednodniowych.

Międzynarodowe grupy robocze, świadome zachodzących zmian w świecie finansowym, opracowały w związku z tym zestaw zasad i zaleceń, które zapoczątkowały globalną reformę wskaźników, a jej cele są następujące:

zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa rynków finansowych,

dostosowanie wskaźników do bieżących potrzeb rynku finansowego,

zwiększenie elastyczności użytkowników w zakresie wyboru stopy,

zwiększenie odporności systemu finansowego na ryzyko operacyjne.

Polska, chcąc podążać za międzynarodowymi trendami, także postanowiła przeprowadzić reformę wskaźników, za którą odpowiedzialna jest Narodowa Grupa Robocza ds. Reformy Wskaźników Referencyjnych. W skład grupy wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Banku Gospodarstwa Krajowego i GPW Benchmark.

Więcej o reformie wskaźników w Polsce przeczytasz na stronie bankiwpolsce.pl

 

Źródło informacji: Bankiwpolsce.pl; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!