Scroll Top
Fot. Albrecht Fietz z Pixabay kukurydza

Z obowiązku zmianowania powierzchni gruntów ornych w ramach normy GAEC 7 została wyłączona kukurydza nasienna.
Fot. Albrecht Fietz z Pixabay

Z obowiązku zmianowania powierzchni gruntów ornych w ramach normy GAEC 7 została wyłączona kukurydza nasienna.
Fot. Albrecht Fietz z Pixabay

Dlaczego tylko kukurydza nasienna może być wyłączona z normy GAEC 7?

KRIR chciała, aby zmianowanie nie dotyczyło wszystkich upraw kukurydzy – na nasiona, kiszonkę lub ziarno.

Jak argumentowano, kukurydza dobrze znosi uprawę po sobie i nie przenosi chorób i szkodników na następną uprawę. Hodowcy bydła mlecznego posiadają w gospodarstwie przeważnie dwie uprawy – trawy na zielonkę i kukurydzę.

MRiRW tłumaczy, że w wyniku negocjacji z Komisją Europejską zmiany Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, w związku ze specyfiką produkcji, z obowiązku zmianowania powierzchni gruntów ornych w ramach normy GAEC 7 została wyłączona kukurydza nasienna (kukurydza produkowana na materiał siewny), co znalazło odzwierciedlenie w rozporządzeniu zmieniającym ws. norm.

A na czym polega ta specyfika produkcji? „Produkcja materiału siewnego odmian mieszańcowych kukurydzy prowadzona jest w wyspecjalizowanych gospodarstwach. Ponadto, taka uprawa wymaga zachowania odpowiedniej izolacji przestrzennej, co w sytuacji rosnącego areału uprawy kukurydzy może stanowić duże utrudnienie dla rolników. Uprawa kukurydzy nasiennej wymaga dodatkowo lokalizacji w pobliżu suszarni, ponieważ kolby kukurydzy po zbiorze muszą być w ciągu 2-3 godzin poddane suszeniu. Uprawa kukurydzy nasiennej zajmuje w Polsce powierzchnię ok. 5,5 tys. ha. Terminy zbioru materiału nasion z plantacji nasiennych, zgodnie z informacją przekazaną z instytutów naukowych, mogą trwać w dobrych warunkach pogodowych od początku września do połowy listopada – w zależności od regionu i wczesności odmiany. Wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego, w tym kukurydzy określone są w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 517 z późn. zm.)” – podało MRiRW w odpowiedzi na wniosek.

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!