Scroll Top
trawy dróżka

Płatność ekologiczna także do gruntów ugorowanych
Fot. smellypumpy z Pixabay

Płatność ekologiczna także do gruntów ugorowanych
Fot. smellypumpy z Pixabay

Do których gruntów płatność ekologiczna?

Płatności ekologiczne będą przyznawane do części gruntów ugorowanych – wykorzystanych na potrzeby wypełnienia normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska GAEC 8.

Jak podano w uzasadnieniu   projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych, proponuje się rozszerzenie dotychczasowego podejścia o możliwość przyznawania płatności ekologicznych również do kolejnej kategorii gruntów ugorowanych, tj.:

– gruntów ugorowanych, na których nie są stosowane środki ochrony roślin oraz nie jest prowadzona działalność rolnicza, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o Planie Strategicznym, zwana dalej „działalnością rolniczą”, w tym wypas i koszenie, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca.

Grunty te muszą być położone na obszarze objętym zobowiązaniem ekologicznym, tj. muszą być utrzymywane zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego

Płatności ekologiczne do takich gruntów będą przyznawane z wykorzystaniem stawki płatności dla Pakietu 1. Uprawy rolnicze odnoszącej się do gruntów po okresie konwersji, tj. w wysokości 1 571 zł/ha. Beneficjentów zmian ma być ok. 6,4 tys.

Czyli nie będą przyznawane płatności ekologiczne do:

– gruntów ugorowanych z roślinami miododajnymi, na których nie są stosowane środki ochrony roślin oraz nie jest prowadzona działalność rolnicza – w tym wypas i koszenie, z wyjątkiem prowadzenia pasiek – w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia;

– pasów gruntów wzdłuż obrzeży lasu, o szerokości nie mniejszej niż 1 m i nie większej niż 20 m, na których nie są stosowane środki ochrony roślin oraz nie jest prowadzona działalność rolnicza, w tym wypas i koszenie, z wyjątkiem wypasu i koszenia w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia.

Czytaj też:

Łatwiej o płatność ekologiczną

Posty powiązane

error: Content is protected !!