Scroll Top
kłos

Nowa propozycja dopłat do nasion
Fot. Gosia K. z Pixabay

Nowa propozycja dopłat do nasion
Fot. Gosia K. z Pixabay

Dopłata do nasion bis

Rolnicy stosujący materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany będą mogli otrzymać nowe dopłaty.

Dopłaty będą przysługiwać do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany określonych gatunków roślin, jeżeli ilość zakupionego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych jest nie mniejsza niż minimalna ilość tego materiału określona w załączniku proponowanego rozporządzenia

Wnioski będą przyjmowane do 14 sierpnia 2023 r.

Pomoc przysługuje w zależności od obsianego areału – nie więcej niż do 50 ha.

Wysokość stawki pomocy wynosi:

1) 200 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi;

2) 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi, z wyłączeniem soi;

3) 500 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych soją;

4) 1200 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

Pomoc dla tych rolników, którzy nabyli do obsiania materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany (210 mln zł) będzie sfinansowana ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy.

Stosujących materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany jest ok. 65 tys.

Pomoc może być udzielona od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem tej pomocy publicznej.

Trzeba podkreślić, że pomoc przysługuje tylko raz – zatem ta nie przysługuje tym, którzy złożyli w 2023 r. wniosek o dopłaty na podstawie art. 40d ust. ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 287 i 412), tj. nie wystąpili o dopłaty do nasion w ich dotychczasowej postaci (czyli wliczane do limitu de minimis, limit ten jest już teraz na wyczerpaniu).

Załącznik z gatunkami i limitami

Posty powiązane

error: Content is protected !!