Scroll Top
kurnik

Ubezpieczający zwierzęta i drób od salmonellozy otrzymają częściowy zwrot składki.
Fot. creisi z Pixabay

Ubezpieczający zwierzęta i drób od salmonellozy otrzymają częściowy zwrot składki.
Fot. creisi z Pixabay

Dopłata do składki na ubezpieczenie zwierząt wkrótce start naboru z PROW

Producenci rolni, którzy ubezpieczyli drób, bydło lub świnie od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą, od 18 stycznia 2024 r. będą mogli składać wnioski o dofinansowanie.

Wsparcie to realizowane jest w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. To już czwarty nabór w ramach tego działania.

Komu przysługuje wsparcie?

Pomoc będzie mogła zostać przyznana hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy ubezpieczyli zwierzęta od ryzyka zachorowania na salmonellozę.

Ubiegający się o przyznanie wsparcia muszą spełnić m.in. następujące warunki:

posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, na terenie której jest prowadzona działalność rolnicza;

dołączyć do wniosku o dofinansowanie umowę ubezpieczenia lub polisę, która powinna obejmować co najmniej: 1000 sztuk rzeźnych kurcząt, gęsi, indyków i drobiu nieśnego, 14 sztuk świń lub 4 sztuki bydła.

Wysokość i warunki wsparcia

Wsparcie przyznawane będzie w wysokości 70 proc. dopłaty do zapłaconej składki ubezpieczeniowej.

Z umowy lub polisy musi wynikać, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 proc. wartości zwierząt.

Okres objęty ubezpieczeniem nie może rozpoczynać się przed 1 kwietnia 2022 r.

Starający się o dofinansowanie nie może mieć przyznanych innych dopłat do ubezpieczenia.

Jak złożyć wniosek?

Nabór potrwa od 18 stycznia do 15 marca 2024 r. Wnioski w tym terminie przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty będzie można złożyć osobiście w placówce, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

 

Źródło informacji: gov.pl

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!