Scroll Top
rzepak parasol

Składki ubezpieczeniowe z 65-procentową dopłatą państwa.
Fot. Gundula Vogel z Pixabay

Składki ubezpieczeniowe z 65-procentową dopłatą państwa.
Fot. Gundula Vogel z Pixabay

Dopłata do składki ubezpieczeniowej w 2024 roku bez zmian

Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r.

Wzorem lat poprzednich zaproponowano, aby wysokość dopłat do składek ubezpieczenia ustanowić w wysokości 65% składki, zarówno w przypadku upraw rolnych, jak i zwierząt gospodarskich.

I – wzorem lat poprzednich – nikt nie spodziewa się ożywienia.

„Zgodnie z danymi dotyczącymi ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa, powierzchnia ubezpieczonych upraw wynosi rocznie ok. 4,07 mln ha, a zawieranych jest ok. 218 000 szt. umów ubezpieczenia upraw rolnych, natomiast liczba ubezpieczonych zwierząt gospodarskich wynosi ok. 22,5 mln szt. rocznie (w tym głównie drób), a liczba zawartych umów wynosi ok. 882 szt. Producenci rolni korzystający z ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa stanowią ok. 17% producentów rolnych posiadających gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych”- podano w uzasadnieniu.

O ubezpieczeniach czytaj też:

Ubezpieczeń nieco więcej

W ocenie skutków regulacji projektowanego rozporządzenia podano natomiast, że w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana kwota 920.504 tys. zł w ramach części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa.

To znacznie więcej, niż wydano na te dopłaty w 2023 roku, kiedy to została wydatkowana kwota ok. 760 mln zł, również przy maksymalnym poziomie dopłat do składek ubezpieczenia, tj. 65% składki.

Dopłaty trafiają do ha upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych (w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczających 9% sumy ubezpieczenia, a w przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw) lub 1 sztuki bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń (w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia).

Posty powiązane

error: Content is protected !!