Scroll Top
euro ogień

Jakie narzędzia regulacji rynków rolnych zaplanuje UE po zniesieniu dopłat bezpośrednich?
Fot. Marco z Pixabay

Jakie narzędzia regulacji rynków rolnych zaplanuje UE po zniesieniu dopłat bezpośrednich?
Fot. Marco z Pixabay

Dopłaty bezpośrednie już tylko przez trzy lata?

Czy w związku z przyjęciem Ukrainy do UE nastąpi koniec dopłat? “Bardzo otwarcie mówi się w Komisji Europejskiej, że w kolejnych perspektywach nie będzie dopłat, nie będzie takiego sposobu finansowania, jaki był dotychczas” – zwraca uwagę poseł, niedawny wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra.

Czym zajmie się w najbliższym czasie sejmowa KRiRW? Jest propozycja tematów obrad, są też propozycje powołania podkomisji.

Akcesja Ukrainy zmieni UE?

– Jeżeli będą zaczynały się i będą trwały negocjacje akcesyjne z Ukrainą także w kwestiach rolnych, będziemy prosili Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, aby nam udzielały informacji na temat aktualnego stanu i postępu tych negocjacji. To jest kluczowa dziedzina polskiej gospodarki, która będzie poddana oddziaływaniu akcesji – zadeklarował przewodniczący Mirosław Maliszewski.

Posłowie wskazują na potrzebę uczynienia z kwestii dotyczących Ukrainy – widzianych w różnym kontekście: unijnej akcesji, wpływu na nasz rynek ukraińskich towarów, przetwórstwa i możliwości konkurencji – głównego tematu obrad w nadchodzącym półroczu.

Przy tej okazji były wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra przypomniał niedawno w komisji, że w poprzednim rządzie powołano zespół rządowy w celu przygotowania strategii państwa polskiego w kontekście przyjęcia Ukrainy do Polski, a Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaczęło przygotowywać swoje warunki.

– Chciałbym zachęcić, abyśmy – nie wiem, czy jest to w planach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podejrzewam, że jest to utrzymane i dalej będzie pozostawione – przygotowali wspólną, ponadpartyjną strategię warunków, co do których nie odstąpimy, jeśli chodzi o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, i poszczególnych procesów, jakie Ukraina będzie musiała przejść, aby do tej Unii Europejskiej wstąpić, i właśnie tych warunków, jakie będzie musiała spełnić. Uważam, że będzie to najważniejsze wyzwanie, najważniejszy temat w zakresie rolnictwa w najbliższych latach. Szczególnie że widzimy, że ta unijna perspektywa finansowania rolnictwa, która właśnie ruszyła, też jest ostatnią z tych, jakie przewidujemy. Bardzo otwarcie mówi się w Komisji Europejskiej, że w kolejnych perspektywach nie będzie dopłat, nie będzie takiego sposobu finansowania, jaki był dotychczas. Myślę, że te dwa wątki będą się mieszać – stwierdził i zaproponował, aby jedną z podkomisji stałych była podkomisja zajmująca się akcesją Ukrainy do Unii Europejskiej.

– Przyjmujemy tę propozycję – stwierdził przewodniczący komisji Mirosław Maliszewski. – Natomiast uważam, że jest to tak istotna tematyka, że powinniśmy to omawiać na forum całej Komisji, a nie w węższym gronie. W zależności od tego, jak będą postępowały sprawy akcesyjne i co będzie robiło w tej kwestii ministerstwo, będziemy na bieżąco z nim w kontakcie. Jeśli będzie pojawiała się informacja, która będzie czyniła postęp w tej sprawie, to będziemy to omawiać na Komisji.

Ale poseł Krzysztof Mulawa (jedyny  w komisji poseł z Konfederacji) zwrócił uwagę, że nic jeszcze nie jest przesądzone:

– Będziemy wiele razy mówili o akcesji Ukrainy, więc chciałbym zaapelować do członków Komisji, żebyśmy się nie limitowali, żebyśmy mogli wydać jakąś rekomendację. Jako członkowie tej Komisji żebyśmy jasno mogli powiedzieć, że akcesja Ukrainy jest wbrew interesowi Polski, i wydać rekomendację, jeżeli… – w tym momencie posłowi przerwano wypowiedź, ale zdołał dodać, że zależy mu, aby komisja mogła wydać rekomendację co do zawetowania akcesji. –  Nie widziałem takiego pomysłu zarówno z koalicji rządzącej Prawa i Sprawiedliwości, jak i obecnie. Proszę, żebyśmy się nie limitowali tylko i wyłącznie do tego, że jest to już wszystko pozamiatane – mówił.

Poseł Norbert Jakub Kaczmarczyk (PiS) zgłosił ciekawą propozycję: jeśli minister Katarzyna Kotula zajmuje się równością, powinna się w tym względzie też wypowiedzieć.

– W kontekście tego, że rolnik europejski, polski rolnik nie może produkować z nasion genetycznie modyfikowanych, nie może używać środków ochrony roślin takich, jakie są używane na Ukrainie, to pani minister mogłaby służyć wsparciem w kontekście również tej równości – równości konkurencji. Widzimy, że w tym momencie sytuacja jest taka, że ukraińskie produkty wjeżdżają do Polski, a są one produkowane w inny sposób – w nich jest takie turbodoładowanie i lepsze możliwości, które zabijają europejskie rolnictwo. Ze względu na ten brak równości i wykluczenia byłoby wskazane, żeby pani minister była również zapraszana na tego typu posiedzenia Komisji.

– Jeżeli stwierdzimy, czego nie jestem w stanie teraz powiedzieć, że w zakresie działania pani minister, jej zadań, resortu leży też taka równość, to na pewno zaprosimy panią minister. Bardzo dziękuję za tę inicjatywę – ucieszył się poseł Maliszewski.

Jakie podkomisje?

Przewodniczący poseł Mirosław Maliszewski poinformował, że w trakcie są wystąpienia do marszałka Sejmu o powołanie kilku podkomisji.

– Jedna z tych podkomisji będzie dotyczyła samozaopatrzenia czy samowystarczalności białkowej. Druga będzie dotyczyła spraw związanych także z afrykańskim pomorem świń i propozycji jego zwalczenia oraz odbudowy trzody chlewnej – zapowiedział.

Oznaczałoby to kontynuację prac niezbyt efektywnie prowadzonych od dawna.

Więcej o pracy podkomisji w poprzedniej kadencji Sejmu:

Podkomisje KRiRW niepotrzebne?

Podkomisje KRiRW niepotrzebne?

Zapewne ze smutnych doświadczeń związanych z pracami podkomisji wynika, że przewodniczący zadeklarował:

– Będziemy też chcieli, żeby te podkomisje systematycznie składały sprawozdanie przed Wysoką Komisją ze swojej działalności. Te tematy będą podnoszone na podkomisji, a my będziemy chcieli to analizować.

Posty powiązane

error: Content is protected !!