Scroll Top
zboże żniwa Fot. Henryk Niestrój z Pixabay

Czy w tym roku wypłata dopłat do sprzedanych zbóż przebiegnie bez problemów?
Fot. Henryk Niestrój z Pixabay

Czy w tym roku wypłata dopłat do sprzedanych zbóż przebiegnie bez problemów?
Fot. Henryk Niestrój z Pixabay

Dopłaty do zbóż dla 160 tys. rolników?

MRiRW zaplanowało na nie kwotę 2,1 mld zł. ARiMR w ostatnim dniu przyjmowania wniosków o te dopłaty informuje o przyjęciu ich od 160 tys. rolników.

Pomoc ma być stosowana do maksymalnie 300 ha. I to jedyny limit wysokości tej dość skomplikowanie wyliczanej pomocy  – ni to do uprawianego hektara, ni do sprzedanej tony.

„Wysokość pomocy, którą może otrzymać rolnik, wyliczana jest na podstawie dwóch algorytmów. W pierwszym przypadku, powierzchnię upraw zbóż (pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych) wynikającą z wniosku o płatności bezpośrednie złożonego w 2023 roku mnoży się przez stawkę pomocy. W drugim przypadku, brana jest pod uwagę liczba ton sprzedanych zbóż, wynikająca z faktur lub kopii faktur lub ich duplikatów potwierdzających taką transakcję w danym okresie. Ta liczba ton dzielona jest przez odpowiedni współczynnik – 5,4 dla pszenicy lub 3,7 dla pozostałych zbóż objętych wsparciem. Wynik tego działania mnożony jest przez stawkę pomocy. Niższa z kwot wyliczonych na podstawie tych dwóch metod będzie tą, która może otrzymać rolnik” – tak informuje o tym ARiMR.

Stawki wynoszą od 740 zł do 1620 zł.

Więcej o stawkach i zasadach pomocy:

2,1 mld zł na dopłaty do sprzedanych w 2024 roku zbóż – jest projekt

Agencja nie podaje żadnych innych danych dotyczących złożonych wniosków – poza ich liczbą.

Czy 160 tys. wniosków to dużo – i czy tylu wniosków spodziewało się ministerstwo, przygotowując tę pomoc?

W zasadach pomocy zapisano możliwość użycia współczynnika korygującego, gdyby ze złożonych wniosków wynikała możliwość przekroczenia limitu 2,1 mld zł.

Czy przy 160 tys. złożonych wniosków będzie to potrzebne? I czy tym razem MRiRW zdecyduje się na użycie tego współczynnika?

Trzeba wskazać, że od lat MRiRW wykazuje brak wiedzy o stanie rynku zbóż – zdarzyło się już wydzwanianie przez ARiMR do rolników w celu ustalenia wielkości posiadanych przez nich zapasów, w ubiegłym roku podzielono ubiegających się o pomoc do sprzedanych zbóż.

Więcej:

Dlaczego zróżnicowano ubiegających się o pomoc do sprzedanych zbóż i oleistych?

W tym roku stan rynku zbóż jest też tajemnicą, o czym mówiono wczoraj w Senacie.

Jak osiągnąć mówienie głosem, który będzie słyszany?

Jak będzie w tym roku z wypłatą dopłat do sprzedanego w tym roku zboża? Dowiemy się już wkrótce.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!