Scroll Top
zbiory plony słoma

Kto sprawił, że rolnicy – i budżet państwa - stracili na imporcie zboża z Ukrainy?
Fot. Dariusz Grużewski z Pixabay

Kto sprawił, że rolnicy – i budżet państwa - stracili na imporcie zboża z Ukrainy?
Fot. Dariusz Grużewski z Pixabay

Dowiemy się, kto zarobił na imporcie ukraińskiego zboża?

Poseł pyta już nie „czy”, ale „kiedy” MRiRW opublikuje listy importerów zboża z Ukrainy. I stwierdza, że przyczyną ich nieujawnienia może być to, że „na sprowadzeniu zboża z Ukrainy zarabiały firmy powiązane z obozem politycznym PiS i Suwerennej Polski”.

Poseł Jan Szopiński z Lewicy przypomniał o postulacie stawianym przez rolników od wiosny, jakim jest opublikowanie listy importerów zboża.

Wcześniej opublikowanie tej listy zapowiadano.

Więcej:

Lista firm eksportujących i importujących zboże będzie czy nie będzie upubliczniona?

Kto importował zboże z Ukrainy i kto je wyeksportuje?

Potem minister jednak uznał to za niemożliwe.

A poseł Jan Szopiński z Lewicy nie traci nadziei i kieruje w tej sprawie interpelację i wygłasza w Sejmie oświadczenie, w którym stwierdza:

– Od kwietnia tego roku polscy rolnicy i organizacje rolnicze żądają od ministra rolnictwa i rozwoju wsi upublicznienia listy firm, które wbrew intencji Unii Europejskiej i wbrew polskiej racji stanu sprowadzały ukraińskie zboże do Polski i zarobiły na tym ogromne pieniądze. Do dzisiaj lista ta nie została udostępniona, co zdaniem moich wyborców może świadczyć o próbie ukrycia powiązania części tych firm z obozem obecnej władzy oraz o tym, że obniżenie cen polskiego zboża mogło być celowym działaniem rządu PiS, a nie dziełem przypadku lub konsekwencją ekonomiczną.

W związku z powyższym z tego miejsca proszę pana ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania zadane w imieniu rodzin rolniczych z Pomorza i Kujaw. Kiedy ministerstwo rolnictwa opublikuje pełną listę firm, które po wybuchu wojny w Ukrainie sprowadziły ukraińskie zboże do Polski, zgodnie z wyrażoną przez pana ministra deklaracją dotyczącą publikacji tej listy? Pytanie drugie: Czy blokowanie ujawnienia listy przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub także przez inne instytucje państwowe wynika z tego, że na sprowadzeniu zboża z Ukrainy zarabiały firmy powiązane z obozem politycznym PiS i Suwerennej Polski?

W tej sprawie, o której dzisiaj mówię z tego miejsca, skierowałem do pana ministra interpelację i liczę na to, że na tę interpelację otrzymam w końcu odpowiedź, którą będę mógł przekazać tym, którzy o to pytają, zgodnie z deklaracją wyrażoną przez pana ministra. Chyba pan minister wiedział, co mówił i deklarował.

Posty powiązane

error: Content is protected !!