Scroll Top
ziemia zieleń pole duże

Grunty orne drożeją
Fot. Joe z Pixabay

Grunty orne drożeją
Fot. Joe z Pixabay

Drożeją grunty, zwłaszcza średnie i słabe

Te dobre nawet nieco potaniały, choć średnia cena gruntów w kraju jest teraz o ok. dwa tysiące złotych wyższa niż pół roku wcześniej.

Trzeba zauważyć, że inflacja wzrosła w tym czasie więcej. Inwestycje w ziemię nie okazały się więc skuteczną ucieczką przed utratą wartości gotówki.

Jak podaje ARiMR, od 10 maja banki zmienią wysokość ceny gruntów, przyjmowanej do oceny planu inwestycji, w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

– kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR)

– kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z)

– kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Teraz – według GUS – ceny wzrosły.

Średnia cena gruntu ornego za ha dla całej Polski to 61 362 zł (pół roku temu: 59 358 zł), grunt dobry (klasy I, II, IIIa) kosztuje 70 766 zł (było 71 931 zł), średni (klasy IIIb, IV) – 63 251 zł (60 831 zł), słaby – 46 942 zł (44 305 zł).

Więcej o poprzednio przyjmowanych przez banki cenach gruntu, obowiązujących od 10 października 2022 roku:

Jakie ceny gruntów? 

Oto ceny z województw (kolejno: grunt orny ogółem, dobry, średni, słaby):

Dolnośląskie: 44 923; 52 857; 44 400; 38 857

Kujawsko-pomorskie: 67 922; 82 595; 67 747; 51 329

Lubelskie: 52 995; 72 940; 49 203; 34 039

Lubuskie: 37 056; 45 600**); 39 387; 33 913

Łódzkie: 52 684; 74 875; 55 007; 40 969

Małopolskie: 48 790; 53 812; 44 575; 38 750

Mazowieckie: 56 763; 71 165; 58 412; 45 608

Opolskie: 60 328; 78 976; 57 194; 39 650

Podkarpackie: 36 966; 43 552; 35 974; 28 656

Podlaskie: 61 921; 76 667**); 70 209; 48 106

Pomorskie: 54 819; 62 333; 56 949; 45 097

Śląskie: 45 331; 54 611; 47 578; 34 069

Świętokrzyskie: 41 683; 50 265; 37 355; 26 205

Warmińsko-mazurskie: 55 767; 65 333*); 59 316; 48 793

Wielkopolskie: 80 325; 100 519; 84 830; 57 984

Zachodniopomorskie: 32 000; 38 000**); 34 571; 28 400.

*) zastosowanie ma średnia cena zakupu / sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2022 r.

**) zastosowanie mają średnie ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w III kwartale 2022 r.

Posty powiązane

error: Content is protected !!