Scroll Top
truskawki eko strawberries-ga6ce41b90_1920

Ekologiczna produkcja okazuje się atrakcyjna w dużych gospodarstwach
Fot. kie-ker z Pixabay

Ekologiczna produkcja okazuje się atrakcyjna w dużych gospodarstwach
Fot. kie-ker z Pixabay

Ekologicznych gospodarstw coraz mniej, ale rośnie ich powierzchnia

Mamy – według wyników PSR 2020 – ok. 18,4 tys. gospodarstw ekologicznych, ich średnia powierzchnia to 52,4 ha.

Między spisami rolnymi (2010 i 2020 rok) nastąpiło „nieznaczne” – jak podaje GUS – zmniejszenie liczby gospodarstw ekologicznych. Ich udział w liczbie gospodarstw rolnych ogółem stanowi zaledwie 1,4%. Wzrosła powierzchnia uprawiana ekologicznie i średnie gospodarstwo, produkujące tymi metodami.

Według wyników PSR 2020 ok. 18,4 tys. gospodarstw rolnych (1,4% ogółu gospodarstw) posiadało certyfikat rolnictwa ekologicznego nadany przez jednostkę certyfikującą lub było w trakcie konwersji na ekologiczne metody produkcji rolniczej – podał GUS.

Ponieważ średnia wielkość użytków rolnych, przypadających na 1 gospodarstwo stosujące ekologiczne metody produkcji, wynosi ponad 52 hektary, ekologicznie uprawianych jest ok. 957 tys. ha.

W 2018 roku gospodarstw ekologicznych było 19,2 tys., zajmowały powierzchnię 507,6 tys. ha,  średnie liczyło więc ok. 27 ha.

Według wyników ostatniego spisu, niewiele ponad 50% gospodarstw ekologicznych prowadziło (zarówno metodami ekologicznymi, jak i nieekologicznymi) produkcję roślinną, jak i zwierzęcą, a pozostałe wyłącznie produkcję roślinną. Nie odnotowano gospodarstw ekologicznych prowadzących wyłącznie produkcję zwierzęcą.

Zaskoczeniem może być to, że ekologiczne uprawy nie okazują się być interesujące dla małych gospodarstw.

Odsetek gospodarstw ekologicznych wzrastał wraz ze wzrostem powierzchni użytków rolnych od 0,1% w grupie do 2 ha UR do 13,1% w grupie obszarowej 50 ha i więcej użytków rolnych. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w średniej powierzchni UR w gospodarstwie ekologicznym, która wynosiła 52,40 ha (była prawie 5-krotnie wyższa niż średnia gospodarstw rolnych ogółem) – podał GUS.

Największy udział gospodarstw ekologicznych w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych w województwie odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (7,5%) i zachodniopomorskim (7,4%), a najniższy w województwie opolskim oraz śląskim (po 0,2%).

Czytaj też:

Najnowsze dane o gospodarstwach ekologicznych

Posty powiązane

error: Content is protected !!