Scroll Top
brown-and-white-cow-calf-g7ad7d5229_1920

Zwiększenie powierzchni przestaje być niezbędnym warunkiem dla Dobrostanu zwierząt
Fot. Anna Armbrust z Pixabay

Zwiększenie powierzchni przestaje być niezbędnym warunkiem dla Dobrostanu zwierząt
Fot. Anna Armbrust z Pixabay

Ekoschemat “Dobrostan zwierząt” z ważnymi zmianami

To już drugi ekoschemat zmieniany zanim jeszcze wystartował Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027.

I tym razem przyjęte przez Komitet Monitorujący PS WPR 2023-2027 zmiany wydają się być korzystne dla rolników.

Więcej o wersji przyjętej w PS:

Ekoschemat: Dobrostan zwierząt (cz. 1 Wymagania)

Więcej o drugim zmienianym ekoschemacie:

Ekoschemat „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” z ważnymi zmianami

Zmiany wprowadzane w „Dobrostanie zwierząt” są zasadnicze. Wybór praktyki polegającej na zapewnieniu świniom i bydłu zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach/budynkach już nie jest niezbędny – uznano, że była to bariera uniemożliwiająca małym i średnim gospodarstwom wejście do ekoschematu. Jak wskazano, dobrostan zwierząt to też inne – poza większą powierzchnią – praktyki poprawiające warunki utrzymania zwierząt:  m.in. utrzymanie zwierząt na ściółce, zapewnienie wypasu, wybiegu, późniejsze odsadzanie młodych zwierząt.

Poza tym wprowadzono praktyki podwyższające dobrostan bydła utrzymywanego w systemie uwięziowym oraz system otwarty utrzymywania krów mamek.

Jak uzasadniono, zmiany te zachęcą rolników do podniesienia warunków utrzymania zwierząt i zwiększą poziom dobrostanu wobec większej liczby zwierząt.

Dokładny opis wszystkich warunków dobrostanowych w dołączonej uchwale. Jak wszystkie uchwały Komitetu Monitorującego czeka ona na zatwierdzenie przez Komisję Europejską.

Uchwała

Posty powiązane

error: Content is protected !!