Scroll Top
monety wzrost roślin na nich

Czy uda się wprowadzić rozsądne zasady ekoschematów?
Fot. Orlando z Pixabay

Czy uda się wprowadzić rozsądne zasady ekoschematów?
Fot. Orlando z Pixabay

Ekoschematy znów do zmiany, a bez ryczałtu ani rusz

21 czerwca do Komisji Europejskiej zostały przesłane zmiany proponowane przez Polskę w ekoschematach.

To wynik „wsłuchiwania się w głosy rolników” – jak stwierdził minister Robert Telus podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

A co usłyszał minister?

Dużo, ale nie na wszystko zdąży zareagować – jak zastrzegł. Zdążył natomiast z reakcją na następujące tematy (czy też „głosy”):

– gospodarstwa do 5 ha (a, jak stwierdził Telus, z informacji wynika, że tylko 17-20 proc. rolników z takich gospodarstw skorzysta z ekoschematów, czyli otrzyma większe dopłaty) będą mogły skorzystać z ryczałtowych dopłat. Dotyczy to tylko gospodarstw do 5 ha w roku ubiegłym składających wnioski o dopłaty – zastrzegł minister. Ryczałt wyniesie 225 euro do ha, zastąpi wszelkie możliwe składniki dopłat.

Zmiana ta ma obowiązywać tylko w obecnym sezonie. Do 30 czerwca wniosek trzeba więc złożyć na obecnych zasadach, a w sierpniu można będzie składać oświadczenie i wnieść zmiany do wniosków o dopłaty;

– jak zapewnił wiceminister Krzysztof Ciecióra, pula przeznaczona na płatność ryczałtową nie uszczupli możliwości wypłaty dla pozostałych rolników, którzy otrzymają „te stawki, na które się umówiliśmy” (czyli, jak sprecyzował, nastąpi obiecane „przebicie średniej stawki”), a to w efekcie „dołożenia” do puli na dopłaty wkładu z budżetu państwa w wysokości 70 mln euro w tym roku i 190 mln euro do końca unijnej siedmiolatki. Dodatek ten spowoduje, że pula na ekoschematy (25 proc. środków jest przeznaczone na ekoschematy) przesunie się dla rolników wybierających ekoschematy i utrzymanie zapowiadanej stawki 100 zł za jeden punkt „ma się udać” – jak zapewnił Telus;

– zmiany w ekoschemacie węglowym. Mają polegać na zniesieniu wymogu uzyskania minimalnej liczby punktów, które były wymagane do wzięcia udziału w tym ekoschemacie. Ma być też możliwość „wymieszania między sobą tych praktyk, które funkcjonują”, jak mówił Ciecióra. Jak tłumaczył, „międzyplony czy wsiewki ozime możemy wymieszać z praktykami wymieszania obornika czy wymieszania słomy z glebą” – to zmiana praktyczna, pragmatyczna, „nie będzie rozdzielności w tej aktywności”. Podobnie w planie nawożenia – dotychczas trzeba było nim objąć całe gospodarstwo, teraz wystarczy 50 proc. i ten areał będzie objęty płatnością;

– „doprecyzowano” normę GAEC 6. Wprowadzono dodatkowy termin utrzymania okrywy glebowej – od dnia 1 czerwca lub od dnia zbioru plonu głównego do 15 października;

– zamiast rejestrów będą oświadczenia dotyczące zapewnienia wypasu czy wybiegu dla krów mamek, w dobrostanie opasów;

– w Płatnościach ekologicznych zmniejszono wymóg dostępności do 0,3 DJP (było 0,5 DJP) na ha użytków rolnych w gospodarstwie.

Jak zapewniał minister i wiceminister, ustawa wprowadzająca te zmiany jest gotowa i najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie procedowana, ale wymaga jeszcze zgody KE.

Czytaj też:

Gospodarstwa do 5 ha bez ekoschematów, z ryczałtem ok. 220 euro do ha

Zmiany w Planie Strategicznym – informacja MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!