Scroll Top
emerytura składka

Rząd przygotował zmianę w waloryzacji i naliczaniu emerytur dla rolników
Fot. Ri Butov z Pixabay

Rząd przygotował zmianę w waloryzacji i naliczaniu emerytur dla rolników
Fot. Ri Butov z Pixabay

Emerytura podstawowa rolnika równa najniższej, a wyższa składka to wyższa emerytura

Emerytura podstawowa dla rolnika ma być równa najniższej emeryturze określonej w przepisach emerytalnych. Osoby opłacające wyższe składki dostaną wyższe emerytury.

Proponowana zmiana w ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników sprowadza się do powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, gdyż świadczenia te wypłaca się w kwocie odpowiadającej iloczynowi wskaźnika wymiaru ustalanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i aktualnej emerytury podstawowej. Obecnie emerytura podstawowa (od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1084,58 zł) jest znacząco niższa od najniższej emerytury (od 1 marca 2022 r. wynosi 1338,44 zł) – podano w uzasadnieniu.

Druga ważna zmiana dotyczy osób opłacających dodatkową lub podwójną stawkę na ubezpieczenie.

Teraz takim osobom ma przysługiwać dodatek na zasadach zbliżonych do zasad, na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Dodatek do emerytury miałby wynosić od 1 do nawet 4,8 proc. za każdy rok opłacania takich wyższych składek.

Szacowana kwota waloryzacji w 2023 r. w wysokości 2.615,094 mln zł stanowić będzie koszt Funduszu Emerytalno-Rentowego – podano w ocenie skutków regulacji. Kwartalna składka podstawowa za każdego ubezpieczonego wynosi 10% emerytury podstawowej. Dodatkowe przychody Funduszu Emerytalno-Rentowego z tytułu podwyższenia wysokości opłacanej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku z powiązaniem wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury w roku 2023 wyliczono na kwotę 304,584 mln zł.

Posty powiązane

error: Content is protected !!