Scroll Top
droga przez Polskę

Potrzebne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania kluczowych dla Europy Środkowej inwestycji.
fot. Florian Kurz z Pixabay

Potrzebne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania kluczowych dla Europy Środkowej inwestycji.
fot. Florian Kurz z Pixabay

Europa Karpat jednym głosem o potrzebach transportowych

Do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T został wpisany nowy korytarz: Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie. Stanowi on kręgosłup transportowy Inicjatywy Trójmorza, którego główną osią jest Via Carpatia.

Ministerstwo Infrastruktury informuje: 35. edycja konferencji Europa Karpat, która odbywa się w lutym 2023 r. w Krasiczynie (woj. podkarpackie) przyniosła wspólne stanowisko uczestników, którzy apelują o zwiększenie wysiłków finansowych umożliwiających realizację wszystkich kluczowych dla rozwoju i bezpieczeństwa Unii Europejskiej projektów wzdłuż jej wschodniej granicy.

We wspólnym stanowisku czytamy, że kraje Europy Środkowej z uznaniem odnotowują, że do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T został wpisany nowy korytarz: Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie. Stanowi on kręgosłup transportowy Inicjatywy Trójmorza, którego główną osią jest Via Carpatia.

Po drugie wskazuje się, że społeczność Europy Karpat wnioskuje o zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania dla realizacji kluczowych dla Europy Środkowej inwestycji.

Wymienia się przy tym:

  1. szlak Via Carpatia i jego kolejowy wymiar Rail Carpatia, biegnących wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej,
  2. projekty o istotnym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa obywateli oraz mobilności wojskowej na wschodniej flance NATO,
  3. inicjatywy transgraniczne wpisujące się w założenia Korytarzy Solidarności łączących Ukrainę z Unią Europejską, czyli rozwoju jak największej liczby połączeń transportowych wiążących Ukrainę z regionem Karpat.

Ponadto uczestnicy konferencji oczekują intensyfikacji działań na szczeblu europejskim i ogólnoświatowym, zmierzających do sprawnej realizacji inwestycji transportowych stanowiących fundament dla pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego. Muszą one polegać na efektywnym oferowaniu i pozyskiwaniu funduszy międzynarodowych na ich budowę. Dodaje się, że jest to tylko w interesie państw regionu Europy Karpat, ale całej społeczności międzynarodowej.

Stanowisko przyjęto przez aklamację.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!