Scroll Top

Finanse

Clear Filters

Od 22 lipca do 5 czerwca 2025 r. import ukraińskiej kaszy do UE będzie odbywał się w ramach kontyngentu taryfowego z Pogłębionej i Kompleksowej Strefy Wolnego Handlu (DCFTA) obowiązującej od 2016 r. między obiema stronami.

Kwestia wyłączania z wygasających umów dzierżawy części gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) była przedmiotem dyskusji podczas dzisiejszego spotkania ministra rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierskiego z przedstawicielami zarządu Polskiej Federacji Rolnej oraz Kierownictwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

W piątek 19 lipca na posiedzeniu plenarnym ogłoszono listy członków, którzy będą zasiadać w poszczególnych komisjach i podkomisjach parlamentu dziesiątej kadencji.

Od czerwca stwierdzono już 22 ogniska ASF u świń.

Skrócenie okresu zobowiązań oraz uatrakcyjnienie stawki wsparcia dla grup producentów rolnych powinno spowodować większe zainteresowanie ubieganiem się o wsparcie w ramach interwencji I 13.2. – Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych.

Analiza wyników kontroli jakości paliw ciekłych w 2022 i 2023 r. wskazuje na poprawę jakości benzyny. Podobnie jak w latach poprzednich wśród kwestionowanych próbek paliw ciekłych dominował olej napędowy – podaje UOKiK.

Mają uniemożliwić wydawanie przez sądy kolejnych postanowień stwierdzających nabycie spadku po tym samym spadkodawcy.

WODR miał wypłacić niezgodnie z przepisami premie dla kierownictwa w wysokości 1,5 mln zł.

Osiem naborów z PS dla WPR przesunięto z 2024 na 2025 rok. ARiMR opublikowała zmieniony harmonogram naboru wniosków.

error: Content is protected !!