Scroll Top
koło ratunkowe

FOR wypłaci całość wnioskowanych rekompensat.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

FOR wypłaci całość wnioskowanych rekompensat.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

FOR zrekompensuje w 2024 r. całość strat

Zapowiadany projekt rozporządzenia w sprawie procentowej stawki stosowanej do ustalenia w 2024 r. wysokości rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa ma przewidywać wskaźnik wypłat rekompensat w wysokości 100 proc.

To już drugi rok, kiedy rekompensaty są wypłacane w postulowanej wysokości.

Ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa weszła w życie od 1 lipca 2023 r.

W pierwszym roku FOR dysponował tylko pieniędzmi z budżetu.

Teraz dochody Funduszu mają stanowić:

– wpłaty dokonywane przez podmioty skupujące

– odsetki od środków lokowanych w formie depozytu u ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

– środki finansowe odzyskane przez KOWR w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych od podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne, na rzecz Funduszu z tytułu roszczeń po wypłacie producentom rolnym rekompensat.

Od II kwartału 2024 r. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2024 r. powinny być dokonywane pierwsze wpłaty na Fundusz.

Wnioski o przyznanie rekompensaty można było w tym roku składać od 1 lutego do 31 marca w odniesieniu do podmiotów, które stały się niewypłacalne w 2023 r.

Fundusz Ochrony Rolnictwa zapłaci faktury – KOWR czeka na wnioski

Rozporządzenie w sprawie wysokości stawki poprzedza wydawanie przez KOWR decyzji przyznających odszkodowania – w tym roku decyzje mają być wydane do końca czerwca.

Wysokość rekompensaty stanowi iloczyn procentowej stawki ustalonej przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych i potwierdzone kwoty wierzytelności netto, bez odsetek, za zbyte produkty rolne, za które producent rolny nie otrzymał zapłaty od podmiotu, który stał się niewypłacalny.

Posty powiązane

error: Content is protected !!