Scroll Top
banknoty

FOR zapłaci za upadłe firmy
Fot. 3centista z Pixabay

FOR zapłaci za upadłe firmy
Fot. 3centista z Pixabay

Fundusz Ochrony Rolnictwa można składać wnioski o przyznanie rekompensaty

MRiRW przypomina, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od 1 lutego do 31 marca 2024 r. przyjmuje wnioski o przyznanie rekompensaty z tytułu nieotrzymania zapłaty za sprzedane produkty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny.

Producent rolny może złożyć wniosek o przyznanie rekompensaty z tytułu nieotrzymania zapłaty za sprzedane produkty rolne od podmiotu prowadzącego skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, który stał się w 2023 r. niewypłacalny w rozumieniu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa.
W 2024 r. producent rolny może wystąpić z takim wnioskiem, jeżeli:

 • jest producentem rolnym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. 2023 poz. 885);
 • nie otrzymał zapłaty za sprzedane produkty rolne;
 • roszczenia z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych nie uległy przedawnieniu;

zaś dłużnik producenta rolnego:

 • jest podmiotem prowadzącym skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych;
 • jest płatnikiem podatku od towarów i usług;
 • stał się w 2023 roku niewypłacalny w rozumieniu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Szczegóły
Na stronie internetowej KOWR, pod linkiem https://www.gov.pl/web/kowr/for-rekompensata-2024–przewodnik-dla-beneficjenta, znajdują się szczegółowe informacje, dzięki którym można dowiedzieć się:

 • jak złożyć wniosek;
 • jakie są zasady wypłaty rekompensat;
 • kto jest producentem rolnym;
 • kiedy podmiot jest niewypłacalny;
 • kiedy należność ulega przedawnieniu.

Źrtódło informacji: gov.pl/MRiRW

 

Czytaj też:

Kiedy rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa?

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!