Scroll Top
moneta 1 zł

Fundusz Ochrony Rolnictwa znów nie teraz?
Fot. TomaszSupel z Pixabay

Fundusz Ochrony Rolnictwa znów nie teraz?
Fot. TomaszSupel z Pixabay

Fundusz Ochrony Rolnictwa zbyt szybko przyjęty?

Senat przyjął ustawę powołującą Fundusz Ochrony Rolnictwa ze zmianami, co oznacza, że wraca ona do Sejmu.

Przyjęte w Senacie poprawki miały charakter doprecyzowujący.

Więcej: Fundusz Ochrony Rolnictwa z poprawkami

Już w  Sejmie przygotowana przez rząd ustawa budziła wiele kontrowersji, ostatecznie przyjęto ją niewielką większością głosów: za przyjęciem ustawy głosowało 236 posłów, przy 4 głosach przeciw i 207 głosach wstrzymujących się.

Zwraca uwagę, że „Opinia do ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa” z 10 maja 2023 r., przygotowana przez Kancelarię Senatu, zawiera zaskakujące zdystansowanie się do projektu  ustawy:

„Kończąc, zaznaczyć należy, że z uwagi na termin, w jakim procedowana ustawa została przekazana Senatowi przez Marszałka Sejmu (10 maja 2023 r.) oraz zaplanowany termin jej rozpatrzenia przez Senat, należy zaznaczyć, że niniejsza opinia może nie zawierać dogłębnej analizy wszystkich aspektów związanych ze stosowaniem proponowanej regulacji. Może też nie obejmować wszystkich wad tej ustawy o charakterze legislacyjnym.”

Na 25 maja 2023 sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaplanowała rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa.

W aktualnym porządku dziennym rozpoczynającego się jutro trzydniowego posiedzenia Sejmu nie uwzględniono jednak rozpatrzenia sprawozdania komisji w sprawie uchwały Senatu dotyczącej FOS.

Ustawa miała wejść w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Czyżby znów się nie udało przygotować systemu zabezpieczającego portfele rolników przed nieuczciwymi skupującymi?

Prace nad powołaniem funduszu trwają już ładnych kilka lat, projekty tego dotyczące powstawały już za rządu PO-PSL.

Posty powiązane

error: Content is protected !!