Scroll Top
wheat-g22d538079_1920

Kto nadzoruje ELewarr i KGS S.A.?
Fot. Couleur z Pixabay

Kto nadzoruje ELewarr i KGS S.A.?
Fot. Couleur z Pixabay

Gdzie jest Elewarr?

Pytania o Elewarr i KGS wywołują niechęć i zniecierpliwienie. Nie wywołują tylko odpowiedzi. Można wręcz odnieść wrażenie, że nadzór nad spółką nie istnieje i pytać o nią nie ma kogo.

Zupełnie tak, jakby częste zmiany podmiotu wykonującego prawa z udziałów należących do Skarbu Państwa były też zmianą właściciela akcji – czyli Skarbu Państwa właśnie. A przecież właściciel się nie zmienia. A może się zmienia?…

I jaki jest efekt zmian podmiotu wykonującego uprawnienia właścicielskie?

Wszystkie te skomplikowane pytania wynikają z faktu, że najwyraźniej nie ma kto odpowiedzieć na proste pytania dotyczące ustawy kominowej i ewentualnego zwrotu niesłusznie pobranych w Elewarrze wynagrodzeń.

Bo o tym, że ustawa kominowa zawsze obowiązywała w Elewarrze rozstrzygnął sąd – szczęśliwie już prawie rok temu.

Więcej:

W Elewarrze nie powinno być kominowych wynagrodzeń

A te nadzwyczaj kłopotliwe – tak dla MAP, jak i KOWR – proste pytania są naprawdę niewyszukane. Pytałam: „do kiedy nie stosowano w Elewarrze ograniczeń wynikających z ustawy kominowej? NIK w 2015 roku (po drugiej już kontroli wynagrodzeń w Elewarrze) wyliczyła nieprawidłowości finansowe dotyczące nienależnie pobranych wynagrodzeń na łącznie (ustalenia z obu kontroli) 2.531,4 tys. zł. Ile z tych pieniędzy udało się odzyskać i ile jeszcze podobnych spraw jak rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy 8 marca 2022 roku jest w toku?”

Jak się okazuje, ani MAP, ani KOWR nie mają nic na ten temat do powiedzenia.

KOWR kominówki nie naruszył?

Tego nie wiadomo. KOWR podaje tylko: „informuję, że Elewarr Sp. z o.o. został przekazany umową nieodpłatnego zbycia udziałów zawartą 15.10.2021 roku Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Aktywów Państwowych na podstawie art. 17 ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa z dnia 10 lutego 2017 roku. Pytania dotyczące tej spółki należy zatem kierować do podmiotu wykonującego w spółce Elewarr Sp. z o.o. uprawnienia właścicielskie, tj. do KGS.”

Dlaczego i na jakiej podstawie – skoro KOWR przekazał udziały do MAP – uprawnienia właścicielskie wykonuje KGS? I która KGS – KGS SA czy GK KGS? Nie napisano.

Poza tym zadane pytania dotyczą okresu podlegania Elewarru pod KOWR. Jednak KOWR nie zna na nie odpowiedzi, pomimo że sprawy Elewarru jeszcze niedawno prowadził i wiele z nich – jak np. kwestię lustracji prezesa Elewarru – nawet “dokończył” już po przekazaniu Elewarru do MAP.

Więcej: Jak to z lustracją w KOWR i MAP było

Można było? Można. Ale przy wyjaśnieniu wysokości wynagrodzeń – już nie.

I do jakiego KGS odsyła KOWR, skoro z Krajowego Rejestru Sądowego wyraźnie wynika, że KGS SA tworzą same cukrownie? Może jednak do Grupy Kapitałowej KGS? MAP jednak zapytany o to samo w odpowiedzi już wyraźnie pisze co innego.

MAP kominówki nie naruszył

Podobnie niewiele jak KOWR wie też MAP, które potrzebowało na dojście do tego wniosku czasu dwukrotnie dłuższego niż KOWR.  MAP zapewnia tylko, że ustawy kominowej nie przekraczało w okresie od 15 października 2021 roku do 25 kwietnia 2022 roku – poza tym też nie wie nic.

Po dwóch tygodniach od zadania pytań MAP uzasadniło swoją niewiedzę następująco: „Minister Aktywów Państwowych wykonywał prawa z udziałów należących do Skarbu Państwa w Elewarr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od 15 października 2021 roku do 25 kwietnia 2022 roku. W tym okresie wynagrodzenia członków Zarządu tej Spółki były kształtowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907). Przed 15 października 2021 roku, 100% udziałów Elewarr Sp. z o.o. należało do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a po 25 kwietnia 2022 roku prawa ze 100% udziałów w Elewarr Sp. z o.o. wykonuje Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą w Toruniu.”

I tyle. Czyli niewiele.

Kto jest kim i kto jest czyim właścicielem?

Przy tej okazji warto jednak zastanowić się nad tym, kto wobec tego jest właścicielem KGS, jeśli nie Skarb Państwa reprezentowany przez MAP. Kto jest i był właścicielem wchodzącego w skład GK KGS – a co do tego nie ma żadnych wątpliwości MAP – Elewarru? Kto zatem wykonuje prawa z udziałów w Elewarrze? Czy na pewno KGS S.A.? Do KGS S.A. – zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym – nie przekazano nic poza cukrowniami. Majątek cukrowni przekazano jeszcze dawnej KSC, teraz nazywającej się KGS S.A., w zamian za akcje. Czy tak stało się też z Elewarrem? KRS tego nie pokazuje. Dlaczego MAP odsyła mnie więc do KGS S.A.? Nie wiadomo.

Trzeba podkreślić, że odpowiadając niedawno na interpelację poselską wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka wskazał na istnienie dwóch podmiotów mających KGS w nazwie: Grupę Kapitałową Krajowej Grupy Spożywczej tworzy m.in. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z/s w Toruniu. Oprócz KGS SA w GK KGS jest jeszcze 12 innych podmiotów, w tym Elewarr.

Więcej:

Czy Krajowa Grupa Spożywcza się opłaca?

To wszystko jest dość zawiłe – w końcu nad koncepcją spożywczego holdingu wyspecjalizowane firmy pracowały latami. Warto jednak rozwikłać te zagadki.

Trzeba też zauważyć, że teraz w wykazie spółek Skarbu Państwa nadzorowanych przez MAP jest tylko KGS SA, nie ma GK KGS, nie ma też Elewarru.

Gdzie jest więc Elewarr? Nie wiadomo.

Najwyraźniej MAP ma wątpliwości dotyczące swojej roli podobne do tych demonstrowanych wcześniej przez KOWR, który przez lata „zapominał” wymieniać Elewarr wśród swoich spółek. Ale to było jeszcze przed wyrokiem Sądu Najwyższego, którym sędzia Iwulski przekreślił ewentualne wątpliwości co do własności majątku spółek Skarbu Państwa. Widać nie wszystkich to przekonało.

Przy takim podejściu czarno widzę sukcesy w odzyskiwaniu władztwa państwa nad spółkami, i to bez względu na to, kto wykonuje prawa z posiadanych udziałów należących do Skarbu Państwa. Kominy płacowe wyliczone przez NIK siedem lat temu na 2,5 mln zł mogą przy takim zainteresowaniu majątkiem państwowym okazać się tylko niewielką stratą…

Posty powiązane

error: Content is protected !!