Scroll Top
Wypowiedź minister Anny Gembickiej

Wypowiedź minister Anny Gembickiej (fot. MRiRW)

Wypowiedź minister Anny Gembickiej (fot. MRiRW)

Gembicka: Przedstawiłam swój pomysł na rolnictwo

– W rolnictwie chodzi o ponadpartyjne porozumienie, a ja pokazałam swój pomysł na rolnictwo – powiedziała dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka.

Minister przedstawiła rezultaty swojej pracy w kończącym się tygodniu.

Straty suszowe

Minister Anna Gembicka rozmawiała dziś z przedstawicielami rolników na temat aplikacji suszowej i oceny strat spowodowanych przez suszę.

– Wobec rozbieżności w ocenie strat suszowych przez aplikację i komisje skłaniamy się do nowego sposobu tej oceny, jako średniej z tych źródeł. Jednocześnie opowiadamy się za rozdzieleniem produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Dopłaty do kukurydzy

Minister Anna Gembicka poinformowała, że na końcowym etapie znajduje się rozporządzenie dotyczące dopłat do kukurydzy i zwiększenia puli środków na niskooprocentowane kredyty – 2 proc. Te propozycje zostaną następnie przekazane do akceptacji przez Komisję Europejską.

Rady społeczne przy KOWR

Szefowa resortu rolnictwa mówiła też o zmianach dotyczących działalności rad społecznych przy Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Zmiany te służą transparentności działalności tych rad.

Ochrona nazw

Kolejnym projektem zmian legislacyjnych jest projekt rozporządzenia, na mocy którego chronione będą nazwy produktów mięsnych, w taki sposób, aby nie były one używane do produktów roślinnych. Jak podkreśliła minister Anna Gembicka, jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli branży mięsnej.

Rozwiązania systemowe

– W tym tygodniu została przedstawiona kolejna propozycja rozwiązań systemowych. To mój pomysł na rolnictwo, gdyż uważam, że chodzi w nim o ponadpartyjne porozumienie – podkreśliła minister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

 

Źródło informacji: MRiRW/PAP MediaRoom

error: Content is protected !!