Scroll Top
gear-g9a65518e8_1920

Państwa UE są gotowe do realizacji nowej WPR
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Państwa UE są gotowe do realizacji nowej WPR
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Grudniowa rada ministrów rolnictwa w przededniu realizacji nowej WPR

Unijni ministrowie rolnictwa i rybołówstwa w dniach 11-12 grudnia rozmawiali o sytuacji rynkowej, planach strategicznych WPR, oznaczeniach geograficznych i systemach jakości, dobrostanie zwierząt, a także o zrównoważonym stosowaniu środków ochrony roślin i oznakowaniu z przodu opakowania.

Jak podaje komunikat prasowy wydany po posiedzeniu, ministrowie podsumowali sytuację rynkową w państwach członkowskich, zwłaszcza w świetle wojny Rosji z Ukrainą, która wywiera bezprecedensową presję i prowadzi do niepewności rolników i rynków światowych.

Sytuacja rynkowa, szczególnie w świetle wojny Rosji z Ukrainą

Ministrowie powtórzyli ocenę wpływu wojny na wszystkie sektory i postawienie producentów w obliczu znacznych podwyżek cen energii i paliw, a także wielu wyzwań logistycznych.

Ministrowie podkreślili ponadto krytyczną sytuację dotyczącą przystępności cenowej nawozów oraz wpływ, jaki może to mieć na ogólne perspektywy zbiorów w przyszłym roku, ponieważ wielu rolników prawdopodobnie ograniczy stosowanie nawozów.

Ministrowie dodatkowo wymienili poglądy na temat możliwości wykorzystania rezerwy rolnej na 2023 r. oraz podkreślili wpływ wysokich cen żywności na konsumentów.

Plany strategiczne WPR

Ministrowie wymienili poglądy na temat planów strategicznych dla realizacji wspólnej polityki rolnej, zwłaszcza w kontekście wojny Rosji na Ukrainie i wyzwań, jakie stawia ona przed rolnictwem. Ministrowie oświadczyli, że są gotowi do wdrożenia planów krajowych w styczniu 2023 r., przy czym pierwszy rok może być szczególnie trudny, zwłaszcza pod względem ustanowienia systemów kontroli i zapewnienia właściwej realizacji.

– W styczniu zaczniemy wdrażać nową wspólną politykę rolną. Rosyjska inwazja na Ukrainę miała destrukcyjny wpływ na naszych rolników w UE. Cieszę się, że odbyliśmy szczerą dyskusję na temat aktualnej sytuacji i ewentualnej potrzeby dostosowania planów strategicznych do nowej rzeczywistości – mówił Zdeněk Nekula, czeski minister rolnictwa.

Dobrostan zwierząt

Ministrowie omówili ocenę obowiązujących przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt i podkreślili potrzebę jak najszybszego przeglądu obowiązujących przepisów, aby chronić dobrostan zwierząt i przyjąć zharmonizowane podejście na szczeblu UE.

Ministrowie przedstawili ponadto swoje główne priorytety dotyczące rewizji prawodawstwa i podkreślili, że ta zmieniona propozycja zapewni również uczciwszą konkurencję dla rolników i innych podmiotów działających na rynku spożywczym w państwach członkowskich.

Inne problemy

Ministrowie zostali poinformowani przez prezydencję o stanie prac nad rozporządzeniem w sprawie oznaczeń geograficznych i systemów jakości w całej UE oraz wymienili poglądy na temat rozporządzenia w sprawie dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów. Następnie omówili oznakowanie z przodu opakowania i zrównoważone etykietowanie żywności.

Poza tym ministrowie rozmawiali o wieloletnich kwotach połowowych i ich znaczeniu dla zapewnienia rybakom przewidywalności oraz trwałości zasobów.

Posty powiązane

error: Content is protected !!