Scroll Top
jabłka

Fot. Jill Wellington z Pixabay

Fot. Jill Wellington z Pixabay

GUS o 20-leciu Polski w UE

GUS przedstawił publikację przygotowaną z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej „20 lat razem. Polska w Unii Europejskiej”.

„Prezentujemy w niej podstawowe informacje o Unii i o statystyce europejskiej oraz wybrane zmiany społeczne, gospodarcze i środowiskowe zaobserwowane w Polsce w okresie jej członkostwa we Wspólnocie. Zamieszczone w publikacji rankingi statystyczne umożliwiają porównanie pozycji naszego kraju z innymi państwami UE” – podano.

Wpłaty i wypłaty

„Od dnia wstąpienia do UE do końca 2023 r. Polska wpłaciła do wspólnego budżetu 84 mld EUR, a otrzymała z niego 246 mld EUR. Oznacza to, że po uwzględnieniu wpłat, Polska uzyskała z unijnego budżetu 162 mld EUR, co czyni ją jednym z największych beneficjentów unijnych środków. Środki te mają charakter inwestycyjny – mają pobudzać rozwój gospodarczy i konkurencyjność. Przez blisko 20 lat członkostwa Polska otrzymywała rocznie średnio ponad 12 mld EUR (brutto)” – wyliczył GUS. Środki przyznane Polsce w latach 2004-2023 to: Polityka Spójności – 65,04%, Wspólna Polityka Rolna – 31,38%, instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) – 1,49%, pozostałe transfery – 2,09%,

Rolnictwo

Użytki rolne (w % powierzchni ogółem) stanowiły w 2010 r. 37,5 w EU27, a w PL 46,3. Dziesięć lat później w EU27 było to 36,7, a w PL 47,3.

Gospodarstw rolnych (w mln) w UE w 2010 było 12,1, a PL 1,5, w 2010 – w UE 9,1, a w PL 1,3.

Średnia powierzchnia gospodarstwa w Polsce wzrosła z 9,6 ha w 2010 do 11,3 ha w 2020. W UE było to odpowiednio 13,1 ha i 17,1 ha.

Jeśli chodzi o produkcję rolną, to w porównaniu z 2004 rokiem zmieniło się niewiele, jeśli chodzi o:

* jabłka – mieliśmy i mamy 1 pozycję pod względem produkcji i udziału w UE;

* buraki cukrowe – 3 miejsce

* zboża – 3 miejsce.

Byliśmy na 1. miejscu w produkcji ziemniaków – teraz mamy 4. Z trzeciego na 6 miejsce spadliśmy w produkcji trzody chlewnej, w produkcji bydła  – z 6 na 5.

Emisja gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie wzrosła z 7,8 proc. w 2004 do 8,7 proc. w 2020, a w całej UE z 8,4 proc. do 10,5 proc. całkowitej emisji.

 

Czytaj też:

Gospodarstw rolnych w Polsce i całej UE ubywa

Posty powiązane

error: Content is protected !!