Scroll Top
zboże pszenica

Zbiory zbóż będą o 4 proc. większe od ubiegłorocznych
Fot. Hans z Pixabay

Zbiory zbóż będą o 4 proc. większe od ubiegłorocznych
Fot. Hans z Pixabay

GUS przewiduje wyższe zbiory

Niemal wszystkie uprawy miały dobre warunki i można spodziewać się wyższych zbiorów, niż ubiegłoroczne – szacuje GUS.

 

Jak podał GUS, rezultaty przedwynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2022 r. przedstawiają się następująco:

  • zbiory zbóż ogółem ocenia się na 36,0 mln t, tj. o ok. 4% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;
  • produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 27,1 mln t, tj. o ok. 0,4% więcej od uzyskanej w 2021 r.;
  • zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 3,7 mln t, tj. o ok. 15% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;
  • zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 6,1 mln t, tj. o ok. 15% mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym;
  • zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 13,6 mln t, tj. o ok. 11% mniej od zbiorów uzyskanych w 2021 r.;
  • produkcję warzyw gruntowych ocenia się na blisko 3,9 mln t, tj. o ok. 0,5% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim;
  • przewiduje się, że zbiory owoców z drzew wyniosą ponad 4,7 mln t, tj. o 5,5% więcej od produkcji ubiegłorocznej;
  • zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na przeszło 0,6 mln t, tj. o ok. 5% więcej od zbiorów w 2021 r.

Przedwynikowy szacunek upraw rolnych i ogrodniczych został wykonany z wykorzystaniem metod teledetekcji satelitarnej. W związku z awarią jednego satelity Sentinel-1, dane radarowe były dostępne co 12 dni. Uzyskano dokładność ogólną klasyfikacji na poziomie 75% – podano.

Szacunek upraw rolnych i ogrodniczych dla Polski opracowany został na podstawie zdjęć satelitarnych z rozdzielczością powyżej 100 m². Trwają prace nad możliwością dokładniejszej identyfikacji małych działek (najczęściej poniżej 10 arów) – informuje GUS.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!