Scroll Top
żywność cena pieniądze

Sprzedaż żywności po raz pierwszy od ponad roku obniżyła się
Fot. Peter Stanic z Pixabay

Sprzedaż żywności po raz pierwszy od ponad roku obniżyła się
Fot. Peter Stanic z Pixabay

GUS: Rosną ceny detaliczne, spadają ceny skupu produktów rolniczych

Sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych obniżyła się po raz pierwszy od ponad roku – przyznaje GUS w publikacji „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w styczniu 2023 r.”

Rosną jednak ceny. GUS w najnowszej publikacji oceniającej sytuację społeczno-gospodarczą w Polsce podaje: „Po dwóch miesiącach niewielkiego spowolnienia, wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku ponownie przyspieszył. W największym stopniu podrożały towary i usługi związane z mieszkaniem oraz żywność i napoje bezalkoholowe. Wysoki był również wzrost cen towarów i usług w zakresie transportu.”

O inflacji w styczniu czytaj:

W styczniu 2023 inflacja znów większa

Wzrost cen spotyka się już ze spadkiem zakupów: „Po niemal dwóch latach wzrostu odnotowano nieznaczny spadek sprzedaży detalicznej w skali roku. Mniejsza niż w  styczniu ub. roku była sprzedaż w większości grup, w tym po raz pierwszy od ponad roku obniżyła się ona w podmiotach handlujących żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi”.

Potwierdza to wcześniejsze obliczenia GUS:

Sprzedaż detaliczna spadła w styczniu

Przedsiębiorcy są jednak nieco mniej nieufni wobec przyszłości, niż wcześniej. „Przedsiębiorstwa w prezentowanych działalnościach oceniają ogólny klimat koniunktury przeważnie nieco mniej niekorzystnie niż w styczniu br. Najbardziej poprawiły się nastroje podmiotów w przetwórstwie przemysłowym” – podaje GUS.

Lepiej – co nie znaczy, że dobrze, bo bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wyliczono na -35, a wyprzedzający na -25,3 – jest też z nastrojami konsumentów: „Wskaźniki ufności konsumenckiej, określające bieżące i oczekiwane tendencje konsumpcji indywidualnej, są mniej niekorzystne niż w poprzednich miesiącach. Mniej pesymistyczne są m.in. opinie dotyczące oczekiwanej sytuacji ekonomicznej kraju oraz sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Respondenci nadal spodziewają się wzrostu cen konsumpcyjnych.”

Rolnictwo

GUS potwierdził swoje wcześniejsze ustalenia o cenach skupu.

Ceny skupu spadły w porównaniu z grudniem (wzrosły tylko ceny ziemniaków), wzrosły natomiast w porównaniu z tymi sprzed roku.

Więcej:

Ceny skupu w styczniu 2023 spadły znacznie w stosunku do grudnia 2022

Istotny jest skup pszenicy i zbóż.

„Skup zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi, bez ziarna siewnego) w styczniu br. był o 19,4% większy niż przed miesiącem, przy wzroście dostaw wszystkich podstawowych gatunków zbóż. W porównaniu ze styczniem ub. roku do skupu dostarczono o 42,9% więcej ziarna, m.in. w wyniku zwiększenia podaży pszenicy (o 57,1%) oraz pszenżyta (o 31,5%). Przeciętne ceny zbóż podstawowych w styczniu br. spadły w porównaniu z poprzednim miesiącem, zarówno w skupie (o 6,8%–8,4%), jak i na targowiskach” – podaje GUS.

Trzeba przypomnieć, że w lutym MRiRW zapowiedziało pomoc na rynku pszenicy i kukurydzy:

Fundusz Pomocy dla Ukrainy pomoże na rynku zbóż

Ponad 600 mln zł trafi do rolników jako pomoc po agresji na Ukrainę

Spada skup żywca wieprzowego: „Skup żywca rzeźnego ogółem (w wadze poubojowej ciepłej) w styczniu br. był o 1,2% większy niż w grudniu ub. roku, w tym najbardziej wzrosła podaż żywca wołowego (o 20,6%). W porównaniu z sytuacją sprzed roku skup żywca rzeźnego zwiększył się o 2,8%, w wyniku wzrostu dostaw żywca wołowego (o 12,2%) i drobiowego (o 8,9%), przy spadku podaży żywca wieprzowego (o 7,6%)”.

Znacznie spadły – przy niewielkim wzroście skupu – ceny mleka: „Do skupu w styczniu br. dostarczono większą ilość mleka niż przed miesiącem (o 3,5%) i podobną jak przed rokiem. Za mleko w skupie płacono mniej niż w grudniu ub. roku (o 10,9%), ale nadal dużo więcej niż rok wcześniej (o 34,2%).”

Posty powiązane

error: Content is protected !!