Scroll Top
kredyt ręce euro Obraz Raten-Kauf z Pixabay

Zabezpieczenie ułatwia otrzymanie kredytu.
Fot. Raten-Kauf z Pixabay

Zabezpieczenie ułatwia otrzymanie kredytu.
Fot. Raten-Kauf z Pixabay

Gwarancje kredytów sfinansuje PS dla WPR

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) poinformowało o wprowadzeniu nowej gwarancji spłaty kredytu z możliwością uzyskania dotacji na spłatę odsetek dla sektora rolno-spożywczego z Funduszu Gwarancji Rolnych Plus (FGR Plus) – Agromax.

„Zabezpiecza ona zarówno kredyt inwestycyjny, jak i obrotowy. Dzięki gwarancji Agromax z FGR Plus rolnicy oraz przetwórcy sektora rolno-spożywczego będą mogli w łatwiejszy sposób i na korzystniejszych warunkach uzyskać kredyt, który umożliwi im sfinansowanie zaplanowanych inwestycji w celu poprawy  konkurencyjności na rynku. Nowa gwarancja jest finansowana z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. FGR Plus został utworzony na podstawie umowy pomiędzy MRiRW a BGK. Łączna wartość środków w Funduszu wynosi 681,5 mln zł, co powinno wygenerować akcję kredytową w kwocie ok. 3 mld zł” – podano.

– Zależy nam na tym, żeby wspierać odporność sektora rolno-spożywczego. Poprzednia edycja programu była sukcesem i cieszyła się dużym zainteresowaniem rolników i przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Celem FGR Plus jest zapewnienie  rolnikom i przedsiębiorcom łatwiejszego dostępu do finansowania zwrotnego w postaci kredytu – podkreślił sekretarz stanu Adam Nowak podczas konferencji na temat instrumentów finansowych z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) Plus, w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.

BGK (według stanu na koniec kwietnia) informuje o:

2,189 mld zł udzielonych gwarancji dla sektora rolnego

2,805 mld zł kredytów zabezpieczonych gwarancją

15 263 udzielonych gwarancjach.

Posty powiązane

error: Content is protected !!