Scroll Top
euro stos

Są harmonogramy naborów z PS
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Są harmonogramy naborów z PS
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Harmonogram naboru wniosków z PS dla WPR

ARiMR opublikowała harmonogramy naboru wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w 2023 roku w dwóch wersjach: pierwsza podaje limity i terminy, druga – opisy operacji.

Trzeba podkreślić, że wersja pierwsza uwzględnia nie tylko terminy składania poszczególnych rodzajów wniosków, ale też wyszczególnia limity wsparcia.

Harmonogram terminowy

Harmonogram opisowy to nowość, z pewnością przydatna, opisane zostały cele poszczególnych interwencji, rodzaje operacji objęte wsparciem oraz uprawnieni do przyznania pomocy.

Harmonogram opisowy

Posty powiązane

error: Content is protected !!