Scroll Top
729x308

Nowemu dyrektorowi KOWR akt powołania wręczył minister Czesław Siekierski.
Fot. gov.pl/MRiRW

Nowemu dyrektorowi KOWR akt powołania wręczył minister Czesław Siekierski.
Fot. gov.pl/MRiRW

Henryk Smolarz prezesem KOWR

Waldemar Humięcki pożegnał się ze stanowiskiem po prawie dwóch latach.

Po dokonanej dziś zmianie na stanowisku prezesa ARiMR mamy kolejnego nowego prezesa – w KOWR.

KOWR podaje następujący życiorys nowego prezesa:

„Dr. inż. Henryk Józef Smolarz – rolnik i poseł V i VII kadencji na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, menadżer z wieloletnim doświadczeniem w administracji centralnej, samorządowej i biznesie. Jest absolwentem Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie, na której to uczelni uzyskał stopień doktora nauk rolniczych. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa Unii Europejskiej i zarządzania projektami na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na początku kariery został  Zastępcą Wojewódzkiego Inspektora Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie. Był także m. in. wiceprezesem Agencji Rynku Rolnego, prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dyrektorem Regionalnego Centrum Energii.”

Waldemar Humięcki pełnił rolę dyrektora generalnego KOWR od 1 kwietnia 2022 r.  Zostawił czterech zastępców, są to: Małgorzata Gośniowska-Kola, Marcin Wroński, Marek Chibowski, Jan Białkowski.

 

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!