Scroll Top
lekarz szpital

Przypis składek za ubezpieczenie zdrowotne w I półroczu 2023 wyniósł w KRUS blisko 2 mld zł
Fot. Tung Nguyen z Pixabay

Przypis składek za ubezpieczenie zdrowotne w I półroczu 2023 wyniósł w KRUS blisko 2 mld zł
Fot. Tung Nguyen z Pixabay

Ile rolnik płaci składki zdrowotnej?

Każdy inaczej – a najwięcej z tego tytułu wpływa do KRUS od… emerytów i rencistów.

Składka zdrowotna ubezpieczonych w KRUS zależna jest od posiadanego gospodarstwa, a także innej działalności w nim prowadzonej – oraz statusu osoby płacącej. Lub nie płacącej…

Co do zasady składka zdrowotna rolnika posiadającego tylko gospodarstwo rolne wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych. Do 6 ha jest opłacana przez budżet państwa.

Rolnicy i domownicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (możliwa w KRUS tylko do pewnego pułapu dochodu) podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu wyłącznie z tytułu wykonywanej działalności rolniczej i z tego tytułu opłacana jest ich składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka zdrowotna KRUS za domowników i pomocników rośnie od kwietnia

Składka zdrowotna za domowników i pomocników rolnika to 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Jak podała KRUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r. wynosiło 7 767,85 zł (M.P z 2024 r. poz. 82).

W związku z tym od 1 kwietnia 2024 r. wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników w gospodarstwach rolnych stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej i za pomocników rolnika wyniesie 234 zł miesięcznie.

To znaczny wzrost – teraz wystarczyło zapłacić z tego tytułu 209 zł.

Składka w działach specjalnych

Jeśli oprócz gospodarstwa rolnik ma jeszcze dział specjalny, skarb państwa też zapłaci składkę za domownika, o ile gospodarstwo jest mniejsze niż 6 ha. Rolnik taki zapłaci już 9% od zadeklarowanego dochodu, w tym roku od stycznia nie mniej niż 382 zł miesięcznie (324 zł wystarczało np. od lipca 2023). W gospodarstwach większych niż 6 ha rolnik sam opłaca składkę za domowników (1 zł za ha przeliczeniowy za każdego ubezpieczonego domownika w gospodarstwie).

Prowadzący tylko dział specjalny płacą teraz 9% kwoty zadeklarowanego dochodu, nie mniej niż 382 zł, a za domownika 9% z podstawy w wysokości 2.326,62 zł, tj. 209 zł.

Ile wpływa do KRUS z tytułu składki zdrowotnej?

KRUS podaje liczbę kont – dla prowadzących działy specjalne jest ich (stan z września 2023) 2228, a dla płatników posiadających dział specjalny produkcji rolnej oraz gospodarstwo rolne – 7 315.

Liczba płatników opłacających składki /kont czynnych)/ to 785 421.

Natomiast liczba osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu (dane za II kwartał 2023, stan na koniec czerwca) wynosi w KRUS 2 037 996. Poniżej 6 ha uprawia 551 904 osób, domowników w takich gospodarstwach jest 91 444.

Przypis składek za ubezpieczenie zdrowotne w I półroczu 2023 wyniósł 1 941 786 438,24 zł, z czego składka od emerytów i rencistów stanowiła najwięcej – 980 045 939,00 zł, od rolników i domowników – 931 002 000,00, za pomocnika rolnika wpłynęło 6 334 617,49 zł, natomiast działy specjalne zapłaciły 24 403 881,75 zł.

Emeryci i renciści płacą więc ponad połowę składek zdrowotnych KRUS.

Czytaj też:

Czy wzrośnie zasiłek chorobowy?

Czy wzrośnie zasiłek chorobowy?

Posty powiązane

error: Content is protected !!