Scroll Top
euro znak zapytania


Czy ARiMR zna wnioski rolników złożone o dopłaty?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay


Czy ARiMR zna wnioski rolników złożone o dopłaty?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Ile wniosków o dopłaty bezpośrednie i o które złożono w 2023 roku?

Zbliża się termin wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich. Niestety ARiMR wciąż nie wyliczyła, jaki obszar i liczba zwierząt będą mogły być objęte pomocą – i o jakie konkretnie dopłaty na nie wnioskują w 2023 r. rolnicy.

Wypłatę zaliczek poprzedzi podanie w końcu września kursu euro, po którym będą w tym roku przeliczane stawki dopłat, ustalone w Planie Strategicznym w euro – i podane w nim w widełkach.

Bo wysokość dopłat zależy od kopert, dostępnych na poszczególne rodzaje płatności, a także od zainteresowania poszczególnymi rodzajami wsparcia.

Jak się okazuje, dane wyliczone w ARiMR są wciąż niepełne.

Więcej:

Nie ma zagrożenia wypłaty zaliczki dopłat bezpośrednich przez ARiMR?

Podano jednak wreszcie, ile wniosków na poszczególne rodzaje płatności złożyli rolnicy. „Natomiast stawki płatności powierzchniowych i do hodowli zostaną określone, gdy ustalony zostanie obszar i liczba zwierząt, które będą mogły być objęte pomocą” – podaje agencja i to wcale nie w czerwcu czy lipcu, ale 22 września, czyli na trzy tygodnie przed rozpoczęciem wypłaty zaliczek płatności.

Oto jakie informacje dotyczące zainteresowania poszczególnymi płatnościami w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich przekazano:

podstawowe wsparcie dochodów – ok. 1,24 mln wniosków

uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów – ok. 1,24 mln wniosków

płatność dla małych gospodarstw – 195,6 tys. oświadczeń

uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników – ponad 68 tys. wniosków

płatność w ramach wsparcia dochodów związanych z produkcją:

– do roślin strączkowych na nasiona – ponad 96 tys. wniosków

– do roślin pastewnych – ponad 62 tys. wniosków

– do ziemniaków skrobiowych – ponad 3 tys. wniosków

– do buraków cukrowych – 25,6 tys. wniosków

– do pomidorów – 780 wniosków

– do chmielu – 720 wniosków

– do truskawek – ponad 29 tys. wniosków

– do lnu – 680 wniosków

– do konopi włóknistych – 240 wniosków

– do bydła – 198,6 tys. wniosków

– do krów – 154,3 tys. wniosków

– do owiec – 4,1 tys. wniosków

– do kóz – 1,6 tys. wniosków

ekoschematy:

– obszary z roślinami miododajnymi – 5,3 tys. wniosków

– prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin – 6,5 tys. wniosków

– biologiczna ochrona upraw – 1,5 tys. wniosków

– retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych – 16,4 tys. wniosków

– rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi:

. ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt – 30 tys. wniosków

. międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe – 158 tys. wniosków

. opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem – 32,4 tys. wniosków

. zróżnicowana struktura upraw – 69,4 tys. wniosków

. wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od jego aplikacji – 109 tys. wniosków

. stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo – 39,7 tys. wniosków

. uproszczone systemy uprawy – 96, 3 tys. wniosków

. wymieszanie słomy z glebą – ok. 253 tys. wniosków

dobrostan:

– loch – 3,6 tys. wniosków

– tuczników – ponad 3,5 tys. wniosków

– krów mlecznych – 61,3 tys. wniosków

– krów mamek – ponad 11,5 tys. wniosków

– opasów – 31,6 tys. wniosków

– owiec – 1,7 tys. wniosków

– kur niosek – 137 wniosków

– kurcząt brojlerów – 85 wniosków

– indyków – 80 wniosków

– koni – 3,2 tys. wniosków

– kóz – blisko 400 wniosków

Posty powiązane

error: Content is protected !!