Scroll Top
słonecznik pole

Jak wpłynąć na plony słonecznika i pomóc mu przetrwać suszę?
Fot. Phfilipposarci z Pixabay

Jak wpłynąć na plony słonecznika i pomóc mu przetrwać suszę?
Fot. Phfilipposarci z Pixabay

Innowacja technologiczna, która zwiększa plony słonecznika

Osiągający wyjątkowe wyniki produkt BEST-a, który pomaga kukurydzy przetrwać okresy suszy i oferuje niezwykły wzrost wydajności, jest obecnie dostępny w Europie, Brazylii i Ukrainie.

Celem firmy Elicit Plant jest rozwój działalności dzięki udostępnieniu, do końca roku, nowego innowacyjnego rozwiązania dla upraw polowych słonecznika – EliSun-a.

Podczas Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Zagrożeniom dla Klimatu firma Elicit Plant zebrała ekspertów z całego świata i specjalistów z przemysłu rolnego, aby omówić wyzwania, jakie stwarza wpływ zmiany klimatu na rolnictwo, i przeanalizować możliwe rozwiązania.

Podczas tego wydarzenia firma ogłosiła wprowadzenie wyjątkowego rozwiązania dla kukurydzy, BEST-a, w Brazylii, Ukrainie i w całej Europie do końca roku, a także wprowadzenie w Europie nowego innowacyjnego produktu zaprojektowanego specjalnie dla słoneczników: EliSun-a. Wiadomość ta potwierdza zobowiązanie firmy do zmniejszenia deficytu wody w uprawach polowych na świecie, wspierając opartą na synergii współpracę z innymi technikami upraw.

Powody, by wprowadzić stan nadzwyczajny w obszarze upraw kukurydzy, zbóż i soi

Deficyt wody [1] jest bezpośrednim skutkiem obecnej zmiany klimatu. Zagraża on głównym regionom produkcji rolnej i wpływa przede wszystkim na uprawy polowe, które ze względu na swoją wielkość nie mogą w pełni korzystać ze zintegrowanych systemów nawadniania, jak ma to miejsce w przypadku upraw specjalnych.

– Ten brak równowagi jest tym bardziej zatrważający, że 50% wartości kalorycznej przyjmowanej na świecie opiera się tylko na czterech uprawach: zbożach, ryżu, kukurydzy i soi. Uprawy te są często pomijane podczas walki z suszą i jeśli nie zostaną znalezione odpowiednie rozwiązania, zagrożone zostanie nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej naszą ambicją jest przyspieszenie dostosowania się świata rolnictwa do gwałtownych zmian powodowanych przez zmianę klimatu – wyjaśnił Aymeric Molin, rolnik i współzałożyciel Elicit Plant.

Produkt BEST-a Corn jest gotowy, by objąć pozycję lidera w Europie, po osiągnięciu niezwykłego sukcesu we Francji, Ukrainie i Brazylii

W świetle swoich osiągnięć we Francji, Brazylii i Ukrainie, produkt BEST-a, który ogranicza deficyt wody w uprawach kukurydzy, jest obecnie gotowy, by podbić Unię Europejską. W obliczu szeregu wyzwań klimatycznych BEST-a szybko zyskał pozycję kluczowego sprzymierzeńca rolników zajmujących się uprawą kukurydzy. Jego zdolność do zapewniania plonów w okresach deficytu wody sprawia, że stanowi on wyjątkowe rozwiązanie na rynku. Po uzyskaniu pozycji lidera rynku we Francji, Brazylii i Ukrainie produkt zostanie do końca roku wprowadzony do obrotu w całej Unii Europejskiej.

– Wyjątkowe rezultaty stosowania BEST-a są bezsprzeczne, gdyż zapewniają wzrost plonów średnio o nawet jedną tonę w optymalnych warunkach. Sposób działania produktu gwarantuje stałe wyniki, które są wyjątkowe na rynku, niezależnie od środowiska. Zwroty z inwestycji uzyskiwane przez rolników we Francji i na całym świecie są znaczne; współpracujemy ze spółdzielniami i dystrybutorami w celu zapewnienia, by rolnicy uzyskiwali trzykrotny zwrot ze swoich inwestycji. Do końca 2023 r. produkt będzie dostępny w całej Europie. Obecnie nasz produkt został zastosowany na 300 tys. hektarów gruntów. Pod względem prognoz dotyczących sprzedaży przewidujemy znaczny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, z danymi przekraczającymi nawet siedmiokrotnie wartości sprzed 12 miesięcy – podsumował Jean-François Déchant, dyrektor generalny Elicit Plant.

W związku z tym BEST-a staje się cennym aktywem w nowoczesnym, odpowiedzialnym rolnictwie, zapewniającym istotne korzyści w utrzymywaniu wysokich poziomów plonów pomimo wyzwań stwarzanych przez deficyt wody.

EliSun-a, nowe innowacyjne rozwiązanie dla ochrony upraw słonecznika

Wprowadzenie EliSun-a, produktu przeznaczonego dla słoneczników, stanowi kulminację sześciu lat badań. Skupiając się na opracowaniu innowacji agroekologicznych opartych na fitosterolach, firma Elicit Plant po raz kolejny oferuje nową technologię dostosowaną do rolnictwa wielkoskalowego, zapewniając tym samym wysokie plony z ekstensywnych upraw słonecznika w kontekście krytycznej zmiany klimatu.

EliSun-a będzie dostępny do zamówienia w sieci dystrybutorów i partnerów w całej Europie od grudnia 2023 r. Dzięki temu rolnicy mogą spokojnie przygotować się na sezon 2024.

– W przyrodzie występuje ponad 200 różnych fitosteroli. Każdy z nich jest charakterystyczny dla danej presji i danego gatunku. Nasza platforma technologiczna (o nazwie EliTerra®) umożliwiła nam opracowanie nowego rozwiązania w pełni dostosowanego do słoneczników. Do 2025 r. będziemy także w stanie zapewnić nowe produkty dla zbóż. Wnioski o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu są obecnie rozpatrywane. Elicit Plant nadal wprowadza innowacje i wyraża zobowiązanie do kształtowania odpornej i prosperującej przyszłości rolnictwa – powiedział Jean-François Déchant.

Informacje o ELICIT PLANT

ELICIT PLANT jest firmą biotechnologiczną w obszarze rolnictwa, której ambicją jest uzyskanie pozycji lidera w ekologicznej transformacji rolnictwa i reagowanie na globalne wyzwania stwarzane przez wpływ zmiany klimatu na uprawy polowe. EliTerra®, zastrzeżona technologia firmy ELICIT PLANT, opiera się na zewnętrznym podawaniu fitosteroli, zbiorów cząstek pochodzenia roślinnego, które zwiększają odporność roślin na presje dzięki wydobywaniu ich naturalnych mechanizmów obronnych. Wielkoskalowe badania w terenie – obejmujące ponad 500 badań na trzech kontynentach – pokazały, że rozwiązania biologiczne dostępne na platformie EliTerra® jako jedyne oferują rolnikom regularne i wystarczające zwroty z inwestycji w uprawy polowe, zapewniając średni wzrost plonów o 12%. W 2022 r. firma ELICIT PLANT zaczęła wprowadzać na rynek swoją linię produktów BEST-a we Francji, przeznaczoną specjalnie dla kukurydzy, i uzyskała zezwolenia na wprowadzanie produktów do obrotu w Ukrainie, Brazylii i Europie. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.elicit-plant.com.

 

[1] Deficyt wody w przypadku roślin ma miejsce, gdy nie otrzymują one wystarczającej ilości wody, aby zaspokoić swoje potrzeby o krytycznym znaczeniu. Może to prowadzić do uszkodzeń fizjologicznych, powolnego wzrostu, a nawet umierania roślin w przypadku utrzymywania się tego stanu.

 

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230920820250/pl/

 

Źródło informacji: Business Wire; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!