Scroll Top
horse-g1cb3df47a_1920

IW nałoży mandat przy kontroli granicznej i rejestracji zwierząt
Fot. Chiemsee2016 z Pixabay

IW nałoży mandat przy kontroli granicznej i rejestracji zwierząt
Fot. Chiemsee2016 z Pixabay

Inspekcja Weterynaryjna łatwo ukarze mandatem

Weterynarz nałoży mandat za niedopełnienie obowiązków rejestracyjnych i wynikających z kontroli na granicy.

Identyfikacja zwierząt podlega Inspekcji Weterynaryjnej – a więc za niedokonanie rejestracji nałoży ona mandat. „Przy okazji” uprawnienia kontrolne Inspekcji Weterynaryjnej (i osób, którym powierzyła ona swoje zadnia) rozszerzono o możliwość nakładania mandatów po kontroli dotyczącej utrzymywania, przechowywania i transportu zwierząt i produktów, także przez granice.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt organy Inspekcji Weterynaryjnej sprawują nadzór w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Więcej o zmienionych przepisach:

Jakie informacje o zwierzętach zbierze ARiMR?

W celu skutecznej egzekucji tego nadzoru konieczne jest upoważnienie organów Inspekcji Weterynaryjnej do nakładania mandatów karnych w tym zakresie – podaje MRiRW w projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

„Ponadto dotychczasowe doświadczenia Inspekcji Weterynaryjnej związane z nieprzestrzeganiem przepisów z zakresu weterynaryjnej kontroli granicznej przez podmioty odpowiedzialne za przesyłkę wskazywały, że sankcje możliwe do zastosowania zgodnie z ustawą o weterynaryjnej kontroli granicznej, nie były odpowiednio skuteczne i odstraszające, a w pewnych przypadkach również nieproporcjonalne do popełnionego czynu. Zgłaszane do prokuratury przez granicznych lekarzy weterynarii naruszenia prawa, wskazane w art. 47 uchylonej obecnie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej, były najczęściej umarzane, pomimo że istniało prawdopodobieństwo, że konsekwencją danego czynu może być zagrożenie zdrowia i życia ludzi lub zwierząt” – zauważa MRiRW i podaje przykłady: oto np. prokuratura umorzyła sprawę dotyczącą nie przedstawienia do weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłek mięsa pochodzącego z USA, podobnie było z miodem z Chin czy z rybami z Wietnamu (wwożonymi zresztą jako grzyby).

„Zamiast umorzenia postępowania lub długotrwałej procedury sądowej możliwe będzie prowadzenie znacznie skuteczniejszego i prostszego postępowania mandatowego, które będzie pełniło zarówno rolę prewencyjną, jak i edukacyjną” – uznano i rozszerzono zapis z ustawy o  Inspekcji Weterynaryjnej, nadając upoważnionym do prowadzenia kontroli, określonych w jej art. 19, jeszcze uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia. Zakres kontroli to m.in.  kontrole dotyczące zwierząt utrzymywanych w celu umieszczenia na rynku lub transportowanych, a także produktów przeznaczonych do przechowywania, umieszczania na rynku lub transportowanych.

Posty powiązane

error: Content is protected !!