Scroll Top
justice-gdea6d0ecc_1920

Zapadł wyrok w sprawie przewodniczącego OPZZRiOR Sławomira Izdebskiego
Fot. Sang Hyun Cho z Pixabay

Zapadł wyrok w sprawie przewodniczącego OPZZRiOR Sławomira Izdebskiego
Fot. Sang Hyun Cho z Pixabay

Izdebski skazany na rok w zawieszeniu

Już nie cztery i pół roku bezwzględnego więzienia, ale rok w zawieszeniu na trzy lata – taką karę wczoraj orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie dla Sławomira Izdebskiego, przewodniczącego OPZZRiOR, w głośnej kilka lat temu sprawie spółki „Nasze zboża”.

Prokuratura zarzucała Sławomirowi Izdebskiemu i jego synowi, że od 2013 roku kupowali od lokalnych producentów rzepak i kukurydzę, a także środki ochrony roślin, nawozy, gaz LPG czy narzędzia budowlane, wiedząc jednocześnie, że nie będą mogli za nie zapłacić, bowiem spółka Nasze Zboża z siedzibą w Borkach Kosach nie posiadała środków na pokrycie należności. Wyrok zapadł w październiku 2020 roku – Izdebskiego skazano na karę bezwzględnego więzienia, miał spędzić w więzieniu 4,5 roku, a jego syn – 2,5 roku.

Od tego wyroku i oskarżeni i prokuratura złożyli apelację. Wczoraj w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie zapadł wyrok.

Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego zmienione zostało w ten sposób, że:

– zmieniono okres czynu przypisanego oskarżonym w pkt. I- szym (ograniczając go do okresu od 8 października 2015 roku do 7 kwietnia 2016 roku, co oznacza wyeliminowanie zachowań przypisanych oskarżonym przez Sąd I instancji w okresie od 25 kwietnia 2013 roku do 7 października 2015 roku),

– wysokość łącznej szkody wyrządzonej tym czynem została ustalona na kwotę 65.435,52 zł,

– czyn ten został zakwalifikowany z art. 286 § 1 w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

– za czyn ten D. I. wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę 80 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 złotych, a S. I. wymierzono karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i karę 120 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 złotych,

– uchylone zostały w stosunku do oskarżonych środki karne w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze skupem, magazynowaniem i sprzedażą produktów rolnych,

– uchylony został obowiązek naprawienia szkody,

– orzeczone zostały nowe kary łączne: wobec D. I. orzeczono karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wysokości 100 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 złotych, wobec S. I. orzeczono karę łączną roku pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wysokości 120 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 złotych,

– wykonanie orzeczonych wobec oskarżonych kar łącznych pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 3 lat tyłem próby,

– zobowiązano oskarżonych do pisemnego informowania sądu raz na 6 miesięcy o przebiegu okresu próby,

– w pozostałej części wyrok został utrzymany w mocy,

– zasądzone zostały od każdego z oskarżonych na rzecz oskarżycieli posiłkowych poniesione w postępowaniu odwoławczym koszty zastępstwa procesowego,

– sąd zasądził na rzecz Skarbu Państwa od każdego z oskarżonych po 13.945,18 zł tytułem wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym.

Jak dowiaduję się w sądzie, Sąd Apelacyjny w Lublinie przeprowadził uzupełniające postępowanie dowodowe: dopuścił dowód z opinii biegłego z zakresu stanu przedsiębiorstw oraz rachunkowości oraz z dokumentacji księgowej spółki, a sprawę rozpoznawał w zakresie zarzutów podniesionych w złożonych apelacjach. Oskarżeni naprawili szkodę na rzecz pokrzywdzonych.

Posty powiązane

error: Content is protected !!