Scroll Top
ciągnik rozsiewacz

Jak bezpiecznie używać maszyn?
Fot. Elsemargriet z Pixabay

Jak bezpiecznie używać maszyn?
Fot. Elsemargriet z Pixabay

Jak bezpiecznie pracować maszynami w rolnictwie?

Postęp technologiczny doprowadził do potrzeby opracowania nowego rozporządzenia mającego na celu uregulowanie warunków bezpiecznej i higienicznej pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w pracach rolniczych i melioracyjnych.

Projektowane rozporządzenie zastąpi obowiązujące rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie.

Określa warunki bezpiecznej i higienicznej pracy.

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia proponuje się doprecyzowanie  w zakresie:

1) instruktażu stanowiskowego z zakresu bhp;

2) przebywania osób na pomostach technologicznych maszyn rolniczych;

3) kontroli stanu układu pneumatycznego i hydraulicznego przed uruchomieniem samojezdnego sprzętu rolniczego;

4) niedopuszczalnych czynności podczas użytkowania maszyn rolniczych;

5) pracy z agregatami uprawowymi;

6) użytkowania rozsiewaczy nawozów.

Jednocześnie wskazano czynności niedopuszczalne w czasie pracy rozsiewacza nawozów, takie jak: przegarnianie nawozu w skrzyni, rozsiewanie nawozu jeżeli w strefie działania rozsiewacza przebywają osoby postronne.

Uregulowano także przepisy bhp podczas eksploatacji owijarki do siana i słomy oraz obsługi opryskiwaczy, zaprawiarek i robota udojowego.

W pozostałym zakresie projekt utrzymuje uregulowania, jakie zastosowano w obowiązującym rozporządzeniu i dostosowuje je do aktualnie stosowanych technologii produkcji z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technicznych – zapowiedziano.

Projekt dotyczy zwłaszcza 71 596 podmiotów zatrudniających pracowników w przedsiębiorstwach rolnych, ale zasady bezpiecznej pracy obowiązują wszystkich – co roku odnotowuje się kilka tysięcy wypadków związanych z obsługą maszyn i urządzeń, z których kilka kończy się śmiercią poszkodowanego.

Posty powiązane

error: Content is protected !!